Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spravy:skolstvo:svetlana_sithova-otvorene_skoly-znamenaju_vyssiu_pohodu-v_oblasti_dusevneho_zdravia

Svetlana Síthová: Otvorené školy znamenajú vyššiu pohodu v oblasti duševného zdravia

13/08/2021 10:07 Správy školstvo

V rámci kampane ministerstva školstva „Za otvorené školy“ spojili sily aj asociácie, združenia a organizácie pôsobiace v oblasti duševného zdravia a inkluzívneho vzdelávania. Na spoločnom tlačovom brífingu MŠVVaŠ upozornili na mimoriadnu potrebu chrániť zdravie v celom kontexte v prepojení aj na psychické zdravie.

Svetlana Síthová
Štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová, Foto zdroj: minedu

„O chvíľu sa začína nový školský rok a výsledok, ako ho zvládneme, si píšeme spoločne. Správanie každého jednotlivca ovplyvní fungovanie ostatných, vrátane miery zaočkovania. Fungovanie škôl potrebujeme udržať v najväčšej možnej miere v prezenčnom vzdelávaní, a to aj s ohľadom na zachovanie duševného zdravia,“ uviedla štátna tajomníčka rezortu školstva pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.


Za podporu a potrebu zabezpečiť psychickú pohodu všetkých aktérov v školách sa postavili aj predstavitelia Nadácie pre deti Slovenska, Asociácia súkromných poradenských zariadení, Združenie odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska, Združenie zamestnancov CPPPaP, Asociácia školských psychológov, IPčko, združenie Rodič Ľavou Zadnou, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní a Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku.

DajSaZaočkovať

Daj sa zaočkovať Aj ty
ĎAKUJEME VÁM

Lotéria

Byť zdravý je výhra Byť zdravý ja výhra
DAJTE SA ZAOČKOVAŤ

Všetci vyzývajú k zodpovednému postoju. „Pandémia, rovnako ako v mnohých iných oblastiach, aj v oblasti napĺňania potrieb detí naplno odhalila niektoré problémy, ktorým naša spoločnosť čelí. Zatvorenie škôl spojené s dištančným vzdelávaním si vyžiadalo veľkú daň na ich duševnej pohode,“ uviedol Ondrej Gallo z Nadácie pre deti Slovenska. Ivett Pavlis zo združenia Rodič Ľavou Zadnou: „Online vyučovanie malo vplyv na emocionálne zdravie detí a negatívny dopad na prežívanie detí“. Zuzana Tomšíková zo Združenia odborných učilísť Slovenska potvrdila, že primárnym cieľom všetkých by malo byť „vytvoriť bezpečné školské prostredie v záujme zachovania duševného zdravia a prezenčného vyučovania v otvorených školách a zariadeniach“.

To, že prezenčné vyučovanie a osobný kontakt je nenahraditeľný potvrdzujú aj zistenia CPPPaP. „Nezabúdajme na to, že pilierom a oporou starostlivosti o duševné zdravie sú aj naše poradenské zariadenia, ktoré patria pod rezort školstva, a v systéme ich máme 258. Zároveň na školách pôsobia aj poradenské tímy, v ktorých pracuje celkovo vyše 8000 zamestnancov,“ priblížila štátna tajomníčka rezortu Svetlana Síthová.

„V dôsledku “zatvorených škôl”, prerušených krúžkových aktivít a pod. sme u detí zaznamenali narastajúci počet úzkostí, strachy, sociálne fóbie, depresie, rôzne emocionálne ťažkosti, závislostí, ktoré sú alarmujúcimi podnetmi, aby v rámci sieťovania všetkých subjektov, ktorých cieľom je podpora duševného zdravia, im bola zabezpečená adekvátna starostlivosť“, uviedla Jana Lednická zo Združenia CPPPaP. „Otvorené školy podporujú aj špeciálni pedagógovia, nakoľko prezenčné vzdelávanie pre deti a žiakov nielen s identifikovanými ťažkosťami je najefektívnejšie z hľadiska vzdelanostnej úrovne, ale aj vzhľadom k ich duševnému zdraviu,“ priblížila Bianka Kubovičová z Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní. Na potrebu zachovania čo najintenzívnejšieho osobného kontaktu upozorňuje aj Marek Madro, programový riaditeľ IPčka: „V prípade zatvorenia škôl je zvýšené riziko rozvoja mnohých problémov a rizikovými situáciami spojených s ich základnými potrebami. Vývinové potreby detí a dospievajúcich sa nedajú realizovať bez rovesníckej skupiny a interakcie - nedokážu to bez pozorovania modelového správania, skúšania rôznych druhov interakcií.“

Aj Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku potvrdzuje: „Pre deti je nevyhnutné prezenčné vzdelávanie nielen pre získanie vedomostí a zručností, ale aj pre socializáciu, ktorá je prevenciou duševného zdravia. Za zdravie menších sú zodpovední ich rodičia, príbuzní, vychovávatelia a učitelia. Dajme im šancu na lepší život!“, vyzvala Mária Šustrová.

Bežné prezenčné vzdelávanie znamená vyšší duševný komfort. „Bežné prezenčné vzdelávanie je však závislé aj od miery zaočkovania. Táto miera zaočkovania nie je len číslo, je to slobodné rozhodnutie každého z nás. Rozhodnutie, ktoré nie je „ja chcem“, ale znamená „nesiem zodpovednosť“, zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Poďte s nami do toho,“ uzavrela tajomníčka Síthová.

Zdroj: https://www.minedu.sk/svetlana-sithova-otvorene-skoly-znamenaju-vyssiu-pohodu-v-oblasti-dusevneho-zdravie/

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 365

¯\_(ツ)_/¯

spravy/skolstvo/svetlana_sithova-otvorene_skoly-znamenaju_vyssiu_pohodu-v_oblasti_dusevneho_zdravia.txt · Posledná úprava: 13/08/2021 10:15 od aix150