Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


spravy:ukoncovanie_studia_2021

Ukončovanie štúdia 2021

ROZHODNUTIE
o termínoch a organizácii záverečnej skúšky, absolventskej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v školskom roku 2020/2021


Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu záverečnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky v stredných školách a odborných učilištiach a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v praktických školách nasledovne:

Zdroj: rozhodnutie_ministra_o_terminoch_a_organizacii_zaverecnej_skusky_absolventskej_skusky_zaverecnej_pomaturitnej_skusky_a_celkoveho_zhodnotenia_manualnych_zrucnosti_v_skolskom_roku_20202021.pdf

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 40

¯\_(ツ)_/¯

spravy/ukoncovanie_studia_2021.txt · Posledná úprava: 24/05/2021 08:27 od aix150