Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
spravy:zahranicne_spravy:zdravie_a_zmena_klimy-profil_krajiny_slovensko

Zdravie a zmena klímy: Profil krajiny SLOVENSKO

09/05/2022 16:59 Zahraničné správy

Nové profily krajín v oblasti zmeny klímy ukazujú kľúčové zdravotné riziká a prioritné oblasti činnosti v európskom regióne

WHO zverejnila profily krajín prvej skupiny zúčastnených krajín z európskeho regiónu pre aktuálnu globálnu sériu 2021–2022. Niekoľko najdôležitejších z týchto 6 nových profilov krajín:

 1. Bulharsko: Populácia vystavená tepelnému stresu sa pravdepodobne zvýši v dôsledku zvýšenej urbanizácie (a súvisiaceho efektu tepelného ostrova v mestách) a zmeny klímy zvyšujúcej pravdepodobnosť silných vĺn horúčav.
 2. Česko: Klimatické zmeny zvyšujú intenzitu a frekvenciu extrémnych prejavov počasia vrátane sucha a záplav. Tieto udalosti môžu viesť k presunu obyvateľstva, ovplyvniť vodnú a hygienickú infraštruktúru a služby a kontaminovať vodu fekálnymi baktériami (z odtoku alebo pretečenia kanalizácie).
 3. Island: Stúpajúca hladina morí môže viesť k prudkým búrkam, erózii pobrežia, prenikaniu slanej vody do podzemných vôd a narušeniu ekosystému. Tieto udalosti môžu viesť k vysídľovaniu obyvateľstva a ovplyvniť vodnú a hygienickú infraštruktúru a služby vrátane kontaminácie vody.
 4. Izrael: V dôsledku klimatických zmien by sa celkový ročný úhrn zrážok mohol do konca storočia znížiť asi o 25 %. Nedostatok sladkej vody je v Izraeli neustálou realitou. Trvalou výzvou je odstrániť priepasť medzi dopytom a dostupnými prírodnými zdrojmi vody. Izrael rieši svoje problémy s vodou prijatím prístupu udržateľného vodného hospodárstva a vývojom pokročilých technológií na odsoľovanie a čistenie odpadových vôd.
 5. Malta: Krajina má problém s nedostatkom vody. Vláda sa zaviazala k celému radu adaptačných opatrení na ochranu bezpečnosti vody na Malte, ktorú klimatické zmeny ohrozujú. Tieto opatrenia zahŕňajú celý rad opatrení, ako je monitorovanie vrtov, budovanie opatrení na zachytávanie dažďovej vody, recyklácia odpadovej vody na účely zavlažovania a obmedzenie využívania zdrojov podzemnej vody.
 6. Slovensko: Klimatické zmeny už ovplyvňujú prenos a šírenie chorôb prenášaných vektormi a ich dopady sa pravdepodobne ešte zhoršia. V dôsledku toho by sa mohlo zmeniť aj vystavenie obyvateľstva chorobám prenášaným vektormi. Populácie, ktoré predtým neboli vystavené určitým chorobám prenášaným vektormi, by mohli byť v budúcnosti čoraz viac vystavené, pretože rastúce globálne teploty posúvajú distribúciu vektorov.

Zdravotné a klimatické profily krajín poskytujú prehľad kritických oblastí pre opatrenia na boj proti týmto hrozbám a poskytujú odkazy na dostupné zdroje. Boli vyvinuté v spolupráci s národnými zdravotníckymi službami a sumarizujú dôkazy o klimatických a zdravotných rizikách, ktorým krajiny čelia. Sledujú národný pokrok pri riešení zdravotných hrozieb vyplývajúcich zo zmeny klímy a zdôrazňujú príležitosti na získanie zdravotných výhod z opatrení na zmiernenie zmeny klímy.

Profil krajiny o zdraví a zmene klímy podľa WHO/EURO UNFCCC pre Slovensko
Profil krajiny o zdraví a zmene klímy podľa WHO/EURO UNFCCC pre Slovensko, Foto: WHO

Zdroj: https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Climate-change/news/news/2022/5/new-climate-change-country-profiles-show-key-health-risks-and-priority-areas-for-action-in-european-region
Zdroj: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-ECH-CCH-21.01.11
Zdroj: Stiahnuť ▼(1 MB)
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1403739/retrieve

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 366

¯\_(ツ)_/¯

spravy/zahranicne_spravy/zdravie_a_zmena_klimy-profil_krajiny_slovensko.txt · Posledná úprava: 09/05/2022 17:33 od aix150