Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:aur:definicia_pojmov_robot

Definícia pojmov robot

Robot

— je každý automaticky pracujúci stroj, ktorý nahrádza činnosť človeka, hoci nemusí vyzerať ako ľudská bytosť alebo fungovať rovnakým spôsobom ako človek.

Robot je stroj alebo zariadenie, ktoré pracuje automaticky alebo je diaľkovo ovládané. Je to autonómne, človekom vytvorené zariadenie, ktoré získava informácie z okolitého prostredia a používa ich na manipuláciu s okolitým prostredím za účelom dosiahnutia vytýčeného cieľa.

Robotizácia

— je disciplína, ktorá sa zaoberá stavbou a funkčnosťou robotov ktoré plne nahrádzajú činnosť človeka na základe algoritmu do nich vloženého.

Základné bloky robota:

  1. vnímací podsystém
  2. akčný a riadiaci podsystém
  3. rozhodovací podsystém

Snímače robota:

  • snímače polohy
  • snímače pootočenia
  • snímače rýchlosti
  • snímače tlaku
  • snímače sily
  • snímače vzdialenosti
  • kamery

Riadiaci podsystém riadi celý proces práce robota a pozostáva z hardwarovej a softwarovej zložky.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 89

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/aur/definicia_pojmov_robot.txt · Posledná úprava: 09/03/2021 17:18 od aix150