Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:aur:druhy_regulatorov

Druhy regulátorov

1. P-regulátor (propocionálny) regulátor

  1. skoková zmena vstupnej veličiny

- prechodová charakteristika regulátora (odozva výstupnej veličiny)

2. I-regulátor (integrálny) regulátor

  1. skoková zmena vstupnej veličiny x

- prechodová charakteristika (odozva výstupnej veličiny Y)

-prechodová charakteristika ideálneho regulátora

3. D-regulátor (derivačný) regulátor

  1. skoková zmena vstupnej veličiny x

- prechodová charakteristika (odozva výstupnej veličiny Y)

-prechodová charakteristika ideálneho D - regulátora

4. PI-regulátor (proporcionálno-integrálny)regulátor

  1. skoková zmena vstupnej veličiny x

- prechodová charakteristika výstupnej veličiny Y -odozva na skokovú zmenu

5.

  1. skoková zmena vstupnej veličiny x

- prechodová charakteristika výstupnej veličiny Y -odozva na skokovú zmenu 6.

  1. skoková zmena vstupnej veličiny x

- prechodová charakteristika výstupnej veličiny Y -odozva na skokovú zmenu

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 110

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/aur/druhy_regulatorov.txt · Posledná úprava: 09/03/2021 17:13 od aix150