Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:aur:dvojova_scitacka

Dvojková sčítačka

Je to kombinačný logický obvod (paralelná sčítačka), ktorý sa používa na aritmetické sčítanie dvoch dvojkových čísel.

Pre aritmetické sčítanie dvoch bitov platí:

ai + bi = Si Pi 0 + 0 = 0 0 0 + 1 = 1 0 1 + 0 = 1 0 1 + 1 = 0 [1] 1bit 2bit Výsledok sčítania prenos do vyššieho radu

Sčítačky rozdeľujeme:

a.)polosčítačku- je charakteristická tým, že sčítava len vstupné bity a nepripočítava prenos z nižšieho radu.

  • a,b- vstupné bity
  • S-výsledok sčítania (a+b)
  • P-výsledný prenos

a b S P 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1

b.)úplná sčítačka- je charakteristická tým, že sčítava vstupné bity a prenos z nižšieho radu.

  • ai- vstupný bit čísla A
  • bi- vstupný bit čísla B
  • Pi-1- prenos z nižšieho radu (ai-1+bi-1)
  • Si- výsledok sčítania bitov (ai+bi)
  • Pi- prenos do vyššieho radu pre sčítanie (ai+1+bi+1)

ai bi Pi-1 Si Pi 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 1, Doteraz: 99

¯\_(ツ)_/¯

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 1, Doteraz: 99

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/aur/dvojova_scitacka.txt · Posledná úprava: 09/03/2021 17:16 od aix150