Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:aur:kodery

Kódery

Je to kombinačný logický obvod, ktorý sa používa na prevod (kódovanie) znakov, číslic, písmen do dvojkovej číselnej sústavy v tvare dvojkového kódu.

Najznámejšie dvojkové kódy sú:

a.) BCD kód

  • používa na kódovanie 4 bity
  • využíva sa na kódovanie desiatkových číslic

Desiatkové čísla

BCD kód

DEC Y3 Y2 Y1 Y0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1

Po stlačení tlačidla, ktoré odpovedá desiatkovej číslici 3 sa aktivuje príslušný vstup KÓDERA, bude mať stav 1 a na výstupe kódera bude dvojková kombinácia bitov a na výstupe X0 = 0, X1 = 1, X2 = 0, X3 = 0.

Táto kombinácia predstavuje dvojkový kód v BCD kóde pre číslicu 3.

b.) ASCII kód

  • na kódovanie používa 7 bitov
  • umožňuje kódovať 27=128 znakov, číslic, malých a veľkých písmen

c.) Rozšírenný ASCII kód

  • na kódovanie používa 8 bitov
  • umožňuje kódovať 28=256 znakov, číslic a písmen

Vznikol kvôli zakódovaniu písmen, ktoré sa používajú v abecedách v rámci Európskych krajín.

d.) UNICODE kód

  • na kódovanie používa 16 bitov
  • používa sa na všetky znaky

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 127

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/aur/kodery.txt · Posledná úprava: 09/03/2021 17:17 od aix150