Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:aur:kombinacne_logicke_obvody_generator_paritneho_bitu

Kombinačné logické obvody, Generátor paritného bitu

Je to kombinačný logický obvod, ktorý podľa kombinácie prenášaných bitov a nastavenej parity vytvorí (vygeneruje) paritný bit. Používa sa na kontrolu prenosu 8 bitov (1 byte) medzi logickými obvodmi. Nastavená parita môže byť:

a.) párna parita- v prenášanej kombinácií 8 bitov bude párny počet jednotiek tak paritný bit bude mať hodnotu 0. V prípade, že bude nepárny počet jednotiek, tak bude mať hodnotu 1.

b.) nepárna parita- ak v prenášanej kombinácií bitov bude párny počet jednotiek, tak paritný bit má hodnotu 1. Ak bude nepárny počet jednotiek, tak bude mať hodnotu 0.

Princíp kontroly pomocou paritného bitu Zariadenie, ktoré odosiela 8 bitov (1Byte) vytvorí podľa nastavenej parity deviaty paritný bit. Zariadenie, ktoré príjme 8 údajových bitov a deviaty paritný bit vytvorí podľa nastavenej parity a počtu jednotiek v prijatých 8 údajových bitov svoj vlastný paritný bit. Porovná svoj vytvorený paritný bit s prijatým deviatym paritným bitom a v prípade že paritné bity sa rovnajú tak sa považuje prenos 1 B (Byte) za bezporuchový. V prípade, že sa nerovnajú tak sa považuje prenos 1B s poruchou a príjímacie zariadenie požiada o zopakovanie alebo opätovné preposlanie bitov.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 2, Doteraz: 114

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/aur/kombinacne_logicke_obvody_generator_paritneho_bitu.txt · Posledná úprava: 09/03/2021 17:15 od aix150