Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:aur:multiplexor

Multiplexor

Je to kombinačný logický obvod, ktorý pracuje ako riadený elektronický prepínač. Podľa kombinície bitov na adresových vstupoch (adresa) prepína jeden z N údajových vstupoch na jeden údajový výstup.

Príklad:

- zbernica (8 vodičov) - jednovodičové vedenie

X0,X1,X2,X3 - údaje (dátové) vstupy

a,b -adresové vstupy

Y- údajový vstup

b a Y 0 0 Y=X0 0 1 Y=X1 1 0 Y=X2 1 1 Y=X3

Princíp činnosti:

Ak na adresových vstupoch sú a=0, b=0 , potom na výstupe Y budú údaje zo vstupu X0. Ak bude adresa a=1, b=0, potom bude na výstupe údaje zo vstupu X1… Ak adresa bude bude a=1, b=1, potom na výstupe Y budú údaje zo vstupu X3.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 91

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/aur/multiplexor.txt · Posledná úprava: 09/03/2021 17:16 od aix150