Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:aur:ochrana_pred_nebezpecnym_dotykovym_napatim

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím

Ochrana pred NDN je ochrana pred Nebezpečným Dotykovým Napätím. Nebezpečné preto, lebo presahuje nebezpečné hodnoty, čiže 50 V striedavých. Dotykové preto, lebo vzniká pri dotyku so živou alebo s neživou časťou elektrického zariadenia.

Dotykové napätie: je to časť napätia uzemňovacej sústavy proti zemi, ktorú môže človek premostiť pri dotyku bez nebezpečenstva úrazu, pričom prúd prechádza od ruky k nohám, ktorých vodorovná vzdialenosť je 1m.

Napätie proti zemi: je napätie medzi uzemňovacou sústavou a zemou.

Krokové napätie: napätie medzi dvoma 1m od seba vzdialenými bodmi zemského povrchu. Vzdialenosť jeden meter sa považuje za dĺžku ľudského kroku.

Bezpečné napätie: je napätie, ktoré nemôže zapríčiniť úraz pri trvalom dotyku. Bezpečné napätie pre suché prostredie (AD1) je do 25V striedavých a do 60V jednosmerných. V ostatných prostrediach je hodnota bezpečného napätia pri striedavom do 6V a pri jednosmernom do 15V.

Bezpečný prúd: je prúd, ktorý nemôže zapríčiniť úraz pri trvalom dotyku. Pre striedavý prúd je to do 10mA s frekvenciou 10 – 1000Hz a pre jednosmerný prúd je to do 25mA menovitej hodnoty.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 2, Doteraz: 143

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/aur/ochrana_pred_nebezpecnym_dotykovym_napatim.txt · Posledná úprava: 09/03/2021 17:18 od aix150