Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:aur:opis_regulacneho_procesu_regulacia_procesu

Opis regulačného procesu (regulácia procesu)

Statok je rôzna vec, ktorá uspokojuje potreby človeka.

Sú výsledkom výroby alebo výsledkom prírodných procesov.

Členenie:

1.Voľné - sa nachádzajúv prírode a sú prístupné každému bez toho aby sme ich kupovali. Pr. voda, vzduch

2.Vzácne - nazývajú sa aj ekonomické, sú vyrobené a vyskytujú sa v obmedzenom množstve.

3.Hmotné - sú to buď veci z prírody, hmatateľné.

4.Nehmotné - sú to skôr činnosti, ktoré tiež uspokojujú ľudské potreby; Pr. patenty, licencie, software,…

5.Verejné statky - sú prístupné mnohým ľuďom. Napr. ihriská, parky, verejné osvetlenie,…

6.Súkromné statky - vlastnia ich jednotlivci. Napr. osobné veci, dom, ….

Služba- je činnosť, ktorá tiež uspokojuje naše potreby.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 0, Doteraz: 66

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/aur/opis_regulacneho_procesu_regulacia_procesu.txt · Posledná úprava: 09/03/2021 17:12 od aix150