Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:aur:preklapacie_obvody

Preklápacie obvody

Sú to základné sekvenčné obvody, ktoré sa používajú ako najmenšia elementárna pamäť. Jeden preklápací obvod si dokáže pamätať 1 bit.

Rozlišujeme štyri základné typy preklápacích obvodov:

  • a.) RS preklápací obvod
  • b.) JK preklápací obvod
  • c.) D preklápací obvod
  • d.) I preklápací obvod

a.) RS → preklápací obvod Asynchrónny RS preklápací obvod: — nemá hodinový vstup CLK, nie je synchronizovaný

Schem. značka:

  • Ak R=0, S=0, potom na výstupe Q je predchadzajúci stav 1 alebo 0.
  • Ak R=1, S=0, hovoríme o resetovaní obvodu a na výstupe Q bude 0.
  • Ak R=0, S=1, hovoríme o nastavení obvodu a na výstupe Q bude 1.
  • Ak R=1, S=1, je stav zakázaný, lebo nemôžeme súčasne obvod resetovať aj nastavovať(napr. sedieť a stáť)

b.) RS — preklápací obvod Synchrónny RS preklápací obvod:

— je charakteristický tým, že má hodinový vstup CLK, CLOCK a len v prípadem že tento vstup je aktívny má hodnotu ,,1´´ sa môže zmeniť stav na výstupe. V prípadem že tento vstup nie je aktívny tak stav na výstupe sa nemení a ostáva predchádzajúci stav.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 0, Doteraz: 114

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/aur/preklapacie_obvody.txt · Posledná úprava: 09/03/2021 17:17 od aix150