Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:aur:riadenie_robota

Riadenie robota

Riadiaci systém riadi podľa uloženého programu činnosť robota ovládaním pohonov a ostatných mechanizmov, zaisťuje komunikáciu (napr. s periférnym zariadením: paletová stanica, dopravník polotovaru).

Štruktúra riadiaceho systému zodpovedá štruktúre počítača (niekoľko procesorov).

Pracovné režimy:

1. Ručné riadenie: pomocou prístroja pre ručné ovládanie sú zadávané jednotlivé príkazy pre pohyb. Procesor riadiaceho systému príkazy vyhodnotí a zadá regulátorom pohonov požadované hodnoty

2. Zadávanie programu: je vyvolaný editor – príkazy sú zadávané v príkazovom jazyku

3. Automatický režim: vyvolá sa užívateľský program uložený v pamäti a bez prerušenia sa vykoná.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 0, Doteraz: 85

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/aur/riadenie_robota.txt · Posledná úprava: 09/03/2021 17:18 od aix150