Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:aur:rozdelenie_logickych_obvodov

Rozdelenie logických obvodov

a.) podľa fyzikálneho princípu

  1. mechanické log. obvody
  2. pneumatické log. obvody
  3. optické log. obvody
  4. elektrické log. obvody

b.) podľa funkčnosti

  • 1. kombinačné log. obvody- sú charakteristické tým, že nemajú pamäťový člen a preto hodnoty na výstupoch závisia len od okamžitých stavoch na vstupoch.
  • 2. sekvenčné log. obvody- sú charakteristické tým, že majú pamäťový člen a preto hodnoty na výstupoch závisia nielen od okamžitých stavoch na vstupoch ale aj od predchadzajúcich stavoch na výstupoch, ktoré sú uložené v pamäti.
    • 2a - asynchrónne sekvenčné logické obvody- nie sú synchronizované hodinovými taktovacími impulzmi CLK
    • 2b - synchrónne sekvenčné logické obvody- sú synchronizované hodinovými taktovacími impulzmi CLK. napr. procesormi

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 0, Doteraz: 91

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/aur/rozdelenie_logickych_obvodov.txt · Posledná úprava: 09/03/2021 17:15 od aix150