Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:aur:sekvencne_log_obvody_synchronne_a_asynch_log_obvody

Sekvenčné log. obvody, Synchrónne a asynch. sekvenčné log. obvody

Sú to logické obvody, ktoré sú charakteristické:

  • a.)majú pamäťový člen- ktorý si pamätá predchadzajúce stavy na výstupoch
  • b.)hodnoty (kombinácia 0,1) na výstupoch, závisí nielen od okamžitých hodnôt na vstupoch, ale aj od predchadzajúcich hodnôt (kombinácia 0,1) na vstupoch.

Synchrónne a sekvenčné logické obvody

Synchronne sekvenčné obvody: -sú synchronizované hodinovými tektovacími impulzmi, Sú charakteristické:

  • a.)majú hodinový vstup ozn. C, CLK, CLOCK
  • b.)sú synchronizované impulzmi, čo znamená, že svoj stav na výstupe zmenia len počas synchronizácie

Pre hodinový vstup sa udáva frekvencia (v Hz, kHz, MHz, GHz) Frekvencia je počet impulzov za 1 sekundu. Rozlišujeme 4 základné spôsoby synchronizácie pomocou taktovacích impulzov:

1.)Synchronizácia čelom impulzu

Synchronizácia obvodu (zmena na výstupe) bude počas čela impulzu, čo znamená, keď sa napätie zmení z malej hodnoty na veľkú hodnotu (z 0 na 1).

2.)Synchronizácia temenom impulzu

Synchronizácia nastáva počas temena impulzu, čo znamená vtedy, keď na vstupe CLK je vyššie napätie, ktoré predstavuje hodnotu logická ,,1´´.

3.)Synchronizácia tylom impulzu

Obvod je synchronizovaný počas tyla impulzu, čo znamená keď prechádza z hodnoty vyššie napätie (logická ,,1´´) na hodnotu nižšie napätie (logická ,,0´´).

4.)Synchronizácia čelom aj tylom impulzu

Obvod je synchronizovaný taktovacím impulzom dvakrát. Je synchronizovaný čelom a aj tylom impulzu. Preto rozlišujeme fyzickú pracovnú frekvenciu impulzov - počet impulzov za 1 sekundu a efektívnu pracovnú frekvenciu impulzov- počas ktorej nastáva synchronizácia obvodu a tá je 2-krát väčšia ako fyzická frekvencia. Fyzická frekvencia : f= 1MHz Efektívna frekvencia: fe= 2*f= 2MHz

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 0, Doteraz: 96

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/aur/sekvencne_log_obvody_synchronne_a_asynch_log_obvody.txt · Posledná úprava: 09/03/2021 17:17 od aix150