Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:aur:signal_a_informacia_v_automatizacii

Signál a informácia v automatizácií

Každé rozhodovanie o ďalšej činnosti si vyžaduje informáciu.

Bez informácie rozhodujeme naslepo, náhodne vyberáme ďalší možný proces činnosti.

Aj automatické riadenie potrebuje pre svoju činnosť informácie.

Získavame ich kontolou alebo meraním. Signálom je existovanie alebo neexistovanie nejakej fyzikálnej veličiny, ktorým sa signalizuje určitý stav alebo jav. Signály, ktoré sú spojité voláme analógové.

V nových zariadeniach sa diskrétne signály vyskytujú vo forme číslicového údaja- voláme ich digitálne signály.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 1, Doteraz: 136

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/aur/signal_a_informacia_v_automatizacii.txt · Posledná úprava: 09/03/2021 17:17 od aix150