Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:aur:zakladne_logicke_obvody_hradla

Základné logické obvody (hradlá)

Akúkoľvek ľubovoľnú logickú funkciu dokážeme vyjadriť pomocou troch základných logických funkcií, ktorým sú logický súčet, logický súčin a logická negácia. Akékoľvek zapojenie logických obvodov dokážeme zapojiť pomocou základných logických obvodov AND, OR, NOT, ktoré realizujú základné logické funkcie.

1.Logický súčet (OR)

Zápis logickej funkcie: y=a+b a,b-vstupné logické premenné y-výstupná premenná

Schematická značka:

Pravdivostná tabuľka

Z pravdivostnej tabuľky vyplýva, že na výstupe ,,y´´ bude stále log. ,,1´´, keď aspoň jeden zo vstupov bude stále aspoň ,,1´´.

Zapojenie log. funkcie OR pomocou spínačou a žiarovky

a=0- spínač rozopnutý

a=1- spínač zopnutý

b=0- spínač rozopnutý

b=1- spínač zopnutý

y=0- žiarovka nesvieti

y=1- žiarovka svieti

2.Logický súčin (AND)

Zápis logickej funkcie: y=a*b a,b-vstupné logické premenné y-výstupná premenná

Schematická značka:

Pravdivostná tabuľka

Z pravdivostnej tabuľky vyplýva, že výstup ,,y´´ je v stave ,,1´´ len vtedy, keď všetky vstupy sú v stave ,,1´´.

Zapojenie log. funkcie AND pomocou spínačou a žiarovky

a=0- spínač rozopnutý

a=1- spínač zopnutý

b=0- spínač rozopnutý

b=1- spínač zopnutý

y=0- žiarovka nesvieti

y=1- žiarovka svieti

3.Logická negácia (NOT)

Zápis logickej funkcie: y=Ā

a-vstupná logická premenná

y-výstupná logická premenná

Schematická značka:

Pravdivostná tabuľka

Z pravdivostnej tabuľky vyplýva, že výstup ,,y´´ je v stave ,,1´´ len vtedy, keď vstup ,,a´´ je v stave ,,0´´.

Zapojenie log. funkcie NOT pomocou spínača a žiarovky

a=0- spínač rozopnutý

a=1- spínač zopnutý

y=0- žiarovka nesvieti

y=1- žiarovka svieti

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 100

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/aur/zakladne_logicke_obvody_hradla.txt · Posledná úprava: 09/03/2021 17:14 od aix150