Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:aur:zaklady_kybernetiky

Základy kybernetiky

Pojem kybernetika predstavuje v podstate spojenie, “umenie riadiť”. Rozlišuje sa niekoľko častí alebo druhov kybernetiky a my budeme využívať technickú kybernetiku.

Technická kybernetika — využíva poznatky z týchto oblastí:

  • a.) teória systémov
  • b.) teória informácií
  • c.) teória regulácie
  • d.) teória algoritmov
  • e.) teória hier

a.) Teória systémov — systém je sústava prvkou, ktoré majú navzájom definované vzťahy. Každý systém môžeme vyčleniť z okolia a definovať väzby medzi systémom a okolím. Napr. : Môžeme definovať systém v chladničkách. Systém chladnička pozostáva z častí, ktoré sú hmotné, spolu zmontované ale aj nehmotná časť, ktorou je priestor uzavretý chladničkou. Chladnička ako systém môžeme vyčleniť z okolia a pozorovaním zistiť väzby medzi okolím a chladničkou. Tieto väzby môžu byť: látkové, energetické alebo informačné.

b.) Teória informácií — zaoberá sa vznikom, prenosom a spracovaním informácií v nejakom systéme.

c.) Teória regulácie — zaoberá sa príčinami a vplyvom rôznych rušiacich vplyvov, ktorými okolie pôsobí na regulovanú sústavu a analyzuje možnosti odstránenia týchto vplyvov.

d.) Teória algoritmov — zaoberá sa vytváraním algoritmov. Algoritmus je predpis (program) podľa ktorého sa po konečnom počte príkazov (operácií) získa výsledok.

e.) Teória hier — zaoberá sa ako reagovať na vonkajšie vplyvy, ktoré pôsobia na systém a vyskytujú sa s určitou pravdepodobnosťou.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 104

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/aur/zaklady_kybernetiky.txt · Posledná úprava: 09/03/2021 17:11 od aix150