Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:cit:releove_logicke_obvody_a_diodove_logicke_obvody

Reléové logické obvody a Diódové logické obvody

Relé sa skladá zo spínacích, rozpínacích (prepínacích) kontaktov ovládaných elektromagnetom prostredníctvom kotvy (opakovacia frekvencia spínania je do 1kHz). Logické operácie sa realizujú prepájaním kontaktov. Kontakty sa kreslia v pokojovej polohe:

 • spínací kontakt a- spojený; platí a=1-cievka relé pod napätím
 • rozpínací kontakt a(negované)- spojený; platí a(negované)=1-cievka relé bez napätia

Diódové logické obvody

Dióda- v závislosti od polarity pripojeného napätia má veľký alebo malý odpor (Ω>10kΩ).

Opakovacia frekvencia spínania (AJ>1MHz) závisí od zotavovacieho času diódy a parazitnými kapacitmi.

Použitie kladnej logiky: a=1— +12V ; a=0— 0V Logický obvod- fyzikálny systém zložený z takých prvkov, ktorých vstupné a výstupné veličiny môžu mať v ustálenom stave hodnotu 0 alebo 1.

Podľa fyzikalného princípu ich delíme na:

 • Elektrické
 • Magnetické
 • Pneumatické
 • Optické
 • Mechanické

Elektrické logické obvody(ELO)

-obsahujú napäťový (prúdový) zdroj a zariadenie na zmenu Z (impedancie) skokom a tým prenáša diskrétne hodnoty el. signálov podľa použitých prvkov ELO.

Rozdeľujeme ich na:

 • Reléové
 • Diódové (elektrónkové)
 • Tyristorové
 • Tranzistorové
 • Laserové

Podľa technológie:

 • Bipolárne
 • Unipolárne

Z funkčného hľadiska:

 • kombinačné
 • sekvenčné

Podľa tvaru nositeľa informácie (napäťový signál) rozlišujeme spôsoby zobrazenia log. premenných:

 • hladinové
 • impulzové

Úrovňové pásma v okolí ideálnych hodnôt. Oneskorenie signálu členom= tpd=tpd0+tpdt/2 —čas na prenos zmeny stavu zo vstupu na výstup obvodu.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 565

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/cit/releove_logicke_obvody_a_diodove_logicke_obvody.txt · Posledná úprava: 23/02/2021 10:11 od aix150