Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:ree:napatove_pasma_pre_elektricke_instalacie_budov

Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov

STN 33 0050-826: 9/ 2000 definuje pre každé napätie (striedavé aj jednosmerné) dve napäťové pásma.


Pásmo I zahŕňa inštalácie, v ktorých:

 • hodnota napätia v stanovených podmienkach zabezpečí ochranu pred úrazom elektrickým prúdom,
 • je hodnota napätia obmedzená z prevádzkových dôvodov (bezpečnostné, telekomunikačné, riadiace a signalizačné systémy).

Pásmo II zahŕňa:

 • napätia v domových, obchodných a priemyselných inštaláciách.

Napäťové pásma je možné použiť na definovanie požiadaviek v elektrických inštaláciách a taktiež na definovanie požiadaviek elektrických zariadení.

Tab. 1. Napäťové pásma pre striedavé a jednosmerné napätia

Tab. 1. Napäťové pásma pre striedavé a jednosmerné napätia

Napäťové pásmo I malé napätie (MN) Napäťové pásmo II nízke napätie (NN) Vysoké napätie
jednosmerné striedavé jednosmerné striedavé nad hranicou NN
do 120 V do 50 V nad hranicou MN kategórie vysokých napätí
A - VN do 52 kV
B - VVN do 300 kV
C - ZVN do 800 kV
D - UVN nad 800 kV
medzi krajnými vodičmi aj medzi krajným vodičom a zemou do 1500 V do 1000 V medzi krajným vodičmi
do 900 V do 600 V medzi krajným vodičom a zemou

Otázky a úlohy:

 • Vysvetlite rozdiel medzi elektrickou inštaláciou a elektrickým zariadením.
 • Charakterizujte pojem preťaženie.
 • Charakterizujte pojem náhodný a vytvorený uzemňovač.
 • Uveďte napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 3 / Včera: 4, Doteraz: 1420

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/ree/napatove_pasma_pre_elektricke_instalacie_budov.txt · Posledná úprava: 28/02/2021 17:19 od aix150