Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:ree:oznacovanie_a_identifikacia_vodicov_farbami_alebo_cislicami

Označovanie a identifikácia vodičov farbami alebo číslicami

Rozlišovanie vodičov v elektrických inštaláciách, ich identifikácia farbami alebo číslami má zásadný význam hlavne pri montáži a údržbe z dôvodov požadovanej bezpečnosti pracovníkov pracujúcich na elektrických zariadeniach.

Označovaním vodičov farbami alebo číslicami sa zaoberá norma STN EN 60446:7/2002 (STN 33 0165).

Pre označovanie vodičov sú podľa IEC 60 757 dovolené nasledujúce farby:

Čierna, hnedá, červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, fialová, šedá, biela, ružová a tyrkysová (modrozelená).

Jednotlivé farby - zelenú a žltú je dovolené použiť len tam, kde nie je pravdepodobná zámena s farbou ochranného vodiča.

Označovanie fázových vodičov:

 • Pre izolované fázové vodiče striedavých systémov sú prednostné farby čierna a hnedá.
 • Pre holé fázové vodiče striedavých systémov sa používa farba oranžová. Jednotlivé fázy sa označia priečnymi čiernymi pruhmi (fáza L1 jeden pás, fáza L2 dva pásy a fáza L3 tri pásy).

Označovanie krajných vodičov v jednosmerných sieťach

 • Krajné vodiče v jednosmerných sieťach (izolované aj holé) sa označujú zhodne:
 • Krajný vodič kladného pólu (L+) tmavočervenou farbou.
 • Krajný vodič záporného pólu (L-) tmavomodrou farbou.

Označovanie neutrálnych vodičov

Neutrálne izolované vodiče v striedavých sieťach (N) sa označujú svetlomodrou farbou. Neutrálne holé vodiče musia byť v každom prístupnom poli alebo sekcii označené svetlomodrým pruhom šírky 15 až 100 mm alebo označené svetlomodrou farbou po celej dĺžke.

Označenie stredných vodičov

Stredné vodiče v jednosmerných sieťach (M) sa označujú svetlomodrou farbou. Stredné holé vodiče v jednosmerných sieťach musia byť v každom prístupnom poli alebo sekcii označené svetlomodrým pruhom šírky 15 až 100 mm alebo označené svetlomodrou farbou po celej dĺžke.

Poznámka: V ČSN sa pre neutrálne vodiče v striedavých sieťach a stredné vodiče v jednosmerných sieťach používa názov stredný vodič.

Ochranný vodič

Ochranné izolované vodiče (PE) sa označujú výhradne dvojfarebnou kombináciou zelená/žltá. Ochranné holé vodiče musia byť označené zeleno/žltou farbou buď po celej dĺžke, alebo každej jednotke, alebo sekcii, alebo v každej prístupnej polohe.

Tam, kde je ochranný vodič ľahko rozlíšiteľný podľa svojho tvaru, konštrukcie alebo polohy (napríklad koncentrické vodiče), nie je farebné označenie po celej dĺžke potrebné, avšak konce alebo prístupné polohy by mali byť zreteľne označené buď: grafickou značkou kombináciou farieb zelená/žltá alebo, písmenami PE.

Vodič PEN Kombinované (po starom nulovacie) vodiče sa po celej dĺžke označujú kombináciou farieb zelená/žltá a naviac na zakončeniach modrým označením.

Označovanie vodičov číslicami

Číslicový systém sa uplatňuje pri označení vodičov v zväzku, okrem vodičov označených farieb zelená/žltá. Používa sa pri elektrických inštaláciách, Označovanie sa robí arabskými číslicami, ktoré sa umiestnia na vonkajšej izolácii vodiča, a to buď kolmo na vodič, alebo pozdĺžne s vodičom. Číslice 6 a 9 musia mať spodok označený čiarkou, aby neprišlo k zámene pri čítaní.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 8 / Včera: 5, Doteraz: 1533

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/ree/oznacovanie_a_identifikacia_vodicov_farbami_alebo_cislicami.txt · Posledná úprava: 22/02/2021 18:18 od aix150