Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:ree:oznacovanie_funkcnych_casti_v_elektrotechnike

Označovanie funkčných častí v elektrotechnike

Označovanie funkčných jednotiek v schémach, v elektrických inštaláciách a v rozvodných zariadeniach sa vykonáva podľa normy STN 01 3306:1983:


FA ističe
FU poistky tavné
FV ochrany proti prepätiu (iskrište, bleskoistky, zvodiče prepätia)
FI prúdové chránič
HA signalizácia zvuková (bzučiaky, sirény, zvončeky, húkačky)
HL signalizácia svetelná (žiarovky, tlejivky, luminiscenčné diódy, číslicovky)
K relé (všeobecne
KA pomocné relé
KD bezkontaktné relé
KH relé návestné a oznamovacie
KM stýkače
KT časové relé, indukčnosti, reaktory, tlmivky
M motory, servomotory
N analógové členy a zariadenia
P meracie prístroje
PA meranie prúdu
PF meranie frekvencie
PV meranie napätia
Q spínače v silových energetických obvodoch, odpojovače
Q uzemňovače
QF motorové ističe
QM vypínače
QS odpínače
R odpory
S spínače v oznamovacích a pomocných obvodoch
SA spínače v pomocných obvodoch (otočné, páčkové, tlačidlové)
SB tlačidlá so samočinným návratom
SQ strážca polohy (koncové vypínače v pomocných obvodoch)
T transformátory
TA prístrojové transformátory prúdu
TM transformátory výkonové
TV transformátory napätia
U prevodníky elektrických veličín na iné elektrické veličiny
XC spojovacie prvky rozpojiteľné (konektory, zásuvky, vidlice, zdierky)
XJ skúšobné svorky
XP kolíky, vidlice
XT radová svorkovnica

Príklad označovania rozvodných zariadení

Rozvodné zariadenia musia byť označené v súlade s projektovou dokumentáciou na viditeľnom mieste.

Príklad označovania niektorých elektrotechnických zariadení:

R rozvádzače s hlavnými obvodmi (silové)
RB rozvádzače bytové
RE rozvádzače elektromerové
RH rozvádzače hlavné
RM rozvádzače motorické
RS rozvádzače svetelné
RMS rozvádzače motorické, svetelné
REMS rozvádzač elektromerový, motorický, svetelný
RC rozvádzače kompenzačné
RD rozvádzače distribučné
RN rozvádzače núdzového osvetlenia
RST rozvádzače pre trafostanice
RT rozvádzače s tyristorovými meničmi
RU rozvádzače jednosmerné
RV rozvádzače pre výťahy
RVO rozvádzače verejného osvetlenia
D rozvádzače prevažne s riadiacimi obvodmi, ako sú manipulačné a poruchové rozvádzače, ovládacie pulty a pod.
DT rozvádzače v technologických dozorniach
M
MS skrinky s ovládacími návestnými prístrojmi, ako sú deblokačné skrinky pri elektromotoroch a pod.
MX svorkovnicové a prechodové skrinky
SP, SPP, IPS prípojková skriňa
RIS, SR, PRIS, VRIS rozpojovacie istiace skrine, elektrické stroje a prístroje, ktoré tvoria priame príslušenstvo technologických zariadení
SR staveniskové rozvádzače
XS zásuvkové skrine
JOP, SOP jadrá elektrického rozvodu v obytných domoch

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 3 / Včera: 28, Doteraz: 1469

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/ree/oznacovanie_funkcnych_casti_v_elektrotechnike.txt · Posledná úprava: 23/02/2021 16:35 od aix150