Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:ree:oznacovanie_rozvodnych_sieti

Označovanie rozvodných sietí

Označovanie rozvodných striedavých sietí NN sa v medzinárodnom poňatí robí veľkými písmenami, ktoré majú tento význam:


prvé písmeno: (vyjadruje vzťah k zdroju — siete a uzemnenia)

 • T terre (franc.) — bezprostredné uzemnenie neutrálneho bodu (uzlu) transformátora;
 • I insulation (angl.) — izolovanie všetkých fázových vodičov voči zemi alebo ich spojenie so zemou cez veľkú impedanciu;

druhé písmeno: (vyjadruje vzťah k spotrebiču — neživých časti v rozvode a uzemnenia)

 • T terre (franc.) — priame spojenie (uzemnenie) elektrického spotrebiča so zemou nezávisle na uzemnení akéhokoľvek bodu siete;
 • N neutral (angl.), neutre (franc.) — bezprostredné spojenie neživých častí spotrebiča s uzemneným neutrálnym bodom (uzlom) siete ochranným vodičom;

tretie písmeno(á): (vyjadruje usporiadanie neutrálnych a ochranných vodičov)

 • C combinated (angl.), combiné (franc.) — kombinácia funkcie neutrálneho vodiča s vodičom ochranným;
 • S separated (angl.), separé (franc.) — oddelenie funkcie neutrálneho vodiča od vodiča ochranného.

Tab. 8.1. Názvy rozvodných sieti

Označovanie rozvodných sietí

TN

elektrická rozvodná striedavá sieť s uzemneným bodom (uzlom) zdroja. Neživé časti elektrických spotrebičov sú s týmto bodom spojené. Podľa usporiadania funkcie neutrálneho a ochranného vodiča rozoznávame tri druhy TN sieti;

TN-C

sieť TN, v ktorej funkcia neutrálneho a ochranného vodiča sú v celej sietí zlúčené do jedného vodiča (PEN)

TN-S

sieť TN, v ktorej ochranný (PE) a neutrálny vodič (N) sú dva samostatné vodiče

TN-C-S

sieť TN, v ktorej v prvej časti sa nachádza kombinovaný vodič (funkcia ochranného a neutrálneho vodiča v jednom vodiči) a v druhej časti je ochranný a neutrálny vodič oddelený a vedený samostatne

IT

sieť má všetky živé časti izolované od zeme, alebo jeden bod spojený so zemou, spojený cez impedanciu. Neživé časti elektrickej inštalácie sú spojené so zemou jednotlivo alebo skupinovo

TT elektrická rozvodná striedavá sieť, v ktorej uzol zdroja je bezprostredne uzemnený a neživé vodivé časti elektrického chráneného zariadenia sú spojené s uzemňovačmi elektricky nezávisle od uzemňovačov siete

Príklad označenia striedavej trojfázovej siete TN – C:

3+ PEN ∼ 50HZ 400/230V/TN-C

Príklad označenia striedavej trojfázovej siete TN – S:

3+N+ PE ∼ 50HZ 400/230V/TN-S

Príklad označenia striedavej trojfázovej siete TN – C – S:

3+PEN (N+PE ) ∼ 50Hz 230V/TN-C-S

Rozvodná sieť IT

Rozvodná sieť TT

Rozvodná sieť TN-C-S

Rozvodná sieť TN-S

Rozvodná sieť TN-C

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 6 / Včera: 5, Doteraz: 2086

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/ree/oznacovanie_rozvodnych_sieti.txt · Posledná úprava: 25/02/2021 10:44 od aix150