Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:ree:oznacovanie_triedy_ochrany_elektrickych_zariadeni

Označovanie triedy ochrany elektrických spotrebičov

Pri prenosných, ale aj pevne namontovaných elektrických spotrebičoch by označovanie druhu siete bolo problematické, preto sa zaviedlo rozlišovanie podľa triedy ochrany.


Označovanie triedy ochrany elektrických spotrebičov
Triedy ochrany

elektrické spotrebiče triedy 0

(bez privedeného ochranného vodiča)

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená len základnou izoláciou. Spotrebiče nemajú miesto na pripojenie neživej vodivej časti k ochrannému vodiču. Ich použitie je preto pre širokú verejnosť zakázané a obmedzuje sa len do vymedzených skúšobných priestorov, do ktorých nemajú prístup osoby bez elektrotechnickej spôsobilosti.

elektrické spotrebiče triedy I

(s privedeným ochranným vodičom)

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená základnou izoláciou a neživá vodivá časť elektrického spotrebiča je pripojená k ochrannému vodiču elektrickej inštalácie. V prípade poruchy (porušenie základnej izolácie) nemôžu byť neživé vodivé časti pod napätím.

elektrické spotrebiče triedy II

(chránené dvojitou izoláciou 1))

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom môže byť zaistená:

základnou a prídavnou (dvojitou) izoláciou, pričom spotrebič neobsahuje miesto na pripojenie ochranného vodiča; základnou izoláciou od živej časti a prídavnou izoláciou od povrchu. Ak sa medzi týmito časťami nachádza kovový kryt, môže byť v určených prípadoch tento kovový kryt spojený s ochranným vodičom na vyrovnanie potenciálu;

zosilnenou izoláciou, pričom spotrebič neobsahuje miesto na pripojenie vodiča;

elektrické spotrebiče triedy III

(spotrebiče na bezpečné napätie)

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je založená na napájaní zo zdroja bezpečného malého napätia (SELV).


spotrebič s dvojitou izoláciou spotrebič s dvojitou izoláciou spotrebič s dvojitou izoláciou spotrebič s dvojitou izoláciou

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 6 / Včera: 5, Doteraz: 928

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/ree/oznacovanie_triedy_ochrany_elektrickych_zariadeni.txt · Posledná úprava: 15/03/2022 17:56 od aix150