Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:ree:pripojky_elektrickej_energie

Prípojky elektrickej energie

Každé odberné zariadenie sa pripája k rozvodu dodávateľa elektrickej energie elektrickou prípojkou.

Elektrické prípojky sa delia podľa:

1. spôsobu zhotovenia na:

 • prípojky zhotovené vonkajším vedením (holými vodičmi, zavesené káble na stĺpoch),
 • prípojky zhotovené káblovým vedením uloženým v zemi,
 • prípojky zhotovené kombináciou obidvoch spôsobov,

(časť prípojky vzdušným vedením a časť prípojky káblovým vedením).

2. napätia na:

 • prípojky do 1 kV,
 • prípojky nad 1 kV do 45 kV,
 • prípojky nad 45 kV.

Elektrická prípojka podľa STN 33 3320:3/2002 začína odbočením od zariadenia verejného rozvodu (vzdušného alebo káblového) elektrickej energie smerom k odberateľovi. Prípojka do 1 kV končí prípojkovou skriňou, ktorá musí byť plombovateľná a s uzáverom pre rozvodné zariadenia podľa STN 35 9754 a musí byť označená bezpečnostnou tabuľkou (blesk).

Prípojkovou skriňou je:

hlavná domová poistková skrinka HDS (SP), ak je prípojka zhotovená vzdušným vedením (holými vodičmi, izolovanými vodičmi alebo závesným káblom). Umiestňuje sa vo výške 2,5 až 3 m, hlavná domová káblová skriňa (SP, SP+RE), ak je prípojka zhotovená zemným káblovým vedením.

Umiestňuje sa tak, aby dolný okraj skrine bol 0,6 m nad definitívne upraveným terénom. Pre každý objekt sa má zriadiť len jedna elektrická prípojka. V prípade, že je zhotovených pre jeden objekt viacero prípojok, musia byť označené v každej prípojkovej skrini tohto objektu. Medzi dodávateľom a odberateľom elektrickej energie platia právne vzťahy upravené zákonom.

Istenie v prípojkovej skrini sa robí závitovými alebo nožovými poistkami a musí byť minimálne o jeden stupeň vyššie (z radu menovitých prúdov podľa STN 33 0125), ako je istenie pred elektromerom. Poistky pre jednotlivých odberateľov sa musia riadne označiť,

Z dôvodov bezpečnej obsluhy a prác pred prípojkovou skriňou musí byť voľný priestor minimálne 0,8 m. Prípojková skriňa môže byť v niektorých prípadoch (napr. hromadné garáže, chatové, záhradkárske oblasti a pod.) nahradená rozvádzačom na verejne prístupnom mieste, v ktorom sú umiestnené elektromery pre viaceré objekty.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 696

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/ree/pripojky_elektrickej_energie.txt · Posledná úprava: 22/02/2021 18:13 od aix150