Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:ree:zariadenia_na_detekciu-elektrickeho_obluka

Zariadenia na detekciu porúch oblúka (AFDD)

ELEKTROINŠTALÁCIE
Najnovší trend v bezpečnosti elektroinštalácií

AFDD- Arc Fault Detection Device

05c4e41d7bf90cc3386f01b60bc11fb61406edb7.webp

Elektrický oblúk

Oblúky sú viditeľné plazmové výboje spôsobené elektrickým prúdom prechádzajúcim cez normálne nevodivé médium, ako je vzduch. Je to spôsobené tým, že elektrický prúd ionizuje plyny vo vzduchu, teploty vznikajúce elektrickým oblúkom môžu presiahnuť 6000 °C. Tieto teploty sú dostatočné na zapálenie ohňa.

Čo spôsobuje oblúky?

Oblúk sa vytvorí, keď elektrický prúd preskočí medzeru medzi dvoma vodivými materiálmi. Medzi najčastejšie príčiny oblúkov patria:

 • opotrebované kontakty v elektrickom zariadení,
 • poškodenie izolácie,
 • pretrhnutie kábla
 • a uvoľnené spojenia.

Požiarna štatistika?

Zatiaľ čo počet požiarov v obydlí za posledných desať rokov výrazne poklesol, stále existuje značný počet požiarov, ktoré sa pripisujú elektrickým poruchám.

Čo sú zariadenia na detekciu porúch oblúka?

AFDD sú ochranné zariadenia inštalované v spotrebiteľských jednotkách na zabezpečenie ochrany pred oblúkovými poruchami. Používajú mikroprocesorovú technológiu na analýzu tvaru vlny použitej elektriny na detekciu akýchkoľvek nezvyčajných podpisov, ktoré by znamenali oblúk na obvode. Tým sa preruší napájanie postihnutého okruhu a môže sa predísť požiaru. Sú oveľa citlivejšie na oblúky ako bežné ochranné zariadenia obvodov.

Priebeh prúdu s elektrickým oblúkom
Priebeh prúdu

Podobne ako prúdový chránič (RCCB) alebo prúdový chránič s nadprúdovou ochranou (RCBO), aj AFDD zvyčajne obsahujú testovacie tlačidlo, ktoré môže ovládať koncový používateľ na preukázanie mechanickej činnosti zariadenia.

Pokiaľ ide o fyzickú veľkosť, v súčasnosti sú AFDD zvyčajne dvakrát väčšie ako ističe a na umiestnenie si budú vyžadovať väčšiu spotrebiteľskú jednotku. Je nepravdepodobné, že AFDD môžu byť inštalované v existujúcej spotrebiteľskej jednotke kvôli voľnému fyzickému priestoru a existujúcemu usporiadaniu pripojenia prípojníc, AFDD vyžadujú prípojnicu s fázovým a neutrálnym pripojením.

Musím nainštalovať zariadenia na detekciu porúch oblúka?

Projektant/elektrotechnik má najlepšie predpoklady na to, aby ponúkol poradenstvo pri inštalácii AFDD.

AFDD stoja za zváženie, ak existuje zvýšené riziko požiaru, ako napríklad:

 • Priestory s nocľahom, napríklad domy, hotely a ubytovne.
 • Miesta s rizikom požiaru vzhľadom na povahu spracovávaných alebo skladovaných materiálov, napríklad sklady horľavých materiálov.
 • Miesta s horľavými konštrukčnými materiálmi, napríklad drevostavby.
 • Konštrukcie šíriace oheň, napríklad budovy so slamenou strechou a drevené stavby.
 • Miesta s ohrozením nenahraditeľného tovaru, napríklad múzeá, pamiatkovo chránené objekty a predmety so sentimentálnou hodnotou.

Musím nainštalovať AFDD na každý okruh?

V niektorých prípadoch môže byť vhodné chrániť konkrétne koncové okruhy a nie iné, ale ak je riziko spôsobené konštrukciami šíriacimi sa požiarom, napr. drevostavba, mala by byť chránená celá inštalácia.

Oblúková ochrana pomôže pri 3 druhoch el. oblúkov

Sériový poruchový oblúk – Je spôsobený prerušením jediného vodiča či stratou kontaktu v sérii so spotrebičom. Prúd tečúci vodičom je však menší ako prevádzkový prúd, istič ani prúdový chránič naň teda nezareaguje, oblúková ochrana však áno.

Paralelný poruchový oblúk L-N – Vzniká poškodením izolácie fázového a neutrálneho vodiča, vďaka čomu príde k ich kontaktu. Ide teda prakticky o skrat, pri ktorom je veľkosť poruchového prúdu daná impedanciou vodičov. Ak je dostatočne nízka, na skrat zareaguje istič, pri vysokej impedancii však istič obvod nepreruší. Práve tu nastupuje oblúková ochrana, ktorá zareaguje už na skratový prúd 2,5 A.

Paralelný poruchový oblúk L-PE – Vzniká poškodením izolácie fázového a ochranného vodiča. Na túto situáciu spoľahlivo zareaguje prúdový chránič aj oblúková ochrana. Ochrana tak dokáže čiastočne nahradiť prúdový chránič na mieste, kde nie je nainštalovaný.

Oblúková ochrana Legrqand
Fotka: Oblúková ochrana s ističom – DX³ STOP ARC. Zdroj: Legrand.sk

Normy

Oblúkovým ochranám sa venuje norma STN EN 62606 s názvom „Všeobecné požiadavky na prístroje detegujúce poruchu s oblúkom“ a použitie prístrojov AFDD je odporúčané normou

STN 33 2000-4-42/A1 (identická s IEC 60364-42:2010/A1:2014) vydanou v decembri 2015. Podľa nej môžeme očakávať, že použitie oblúkových ochrán AFDD bude v špecifických prípadoch povinné už v blízkej ére, ale v záujme zvýšenia bezpečnosti je rozumné ich použitie aj aktuálne.


Oblúková ochrana AFDD+, Zdroj Eaton


Najmenší AFDD na svete, Foto Siemens


Zdroj: ABB

Zdroj: https://new.siemens.com/global/en/products/energy/low-voltage/components/sentron-protection-devices/arc-fault-detection-devices.html

Zdroj: https://www.eatonelectric.sk/?id=197

Zdroj: https://www.legrand.sk/electrend/elektroinstalacie/oblukova-ochrana-najnovsi-trend-v-bezpecnosti-elektroinstalacii/

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 3 / Včera: 0, Doteraz: 370

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/ree/zariadenia_na_detekciu-elektrickeho_obluka.txt · Posledná úprava: 13/12/2021 19:54 od aix150