Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:vsetko_o_pocitacoch:druhy_tlaciarni

Druhy tlačiarní

Ihličkové tlačiarne

Ihličkové tlačiarne už z väčšej časti patria minulosti, no využitie ešte stále nachádzajú v bankách, učtárňach, pokladniach, skladoch, ale aj na školách. Ich výhodou boli nízke náklady na tlač jednej strany. Nevýhodou je nízka kvalita tlače a veľká hlučnosť.

Atramentové tlačiarne

Od začiatku deväťdesiatych rokov sa začínali profilovať atramentové tlačiarne. Boli síce pomalšie, ale zato kvalitnejšie a aj cena bola prijateľná. Postupne sa tento druh tlače stal najpoužívanejším v rámci bežných používateľov. Tlačené body sú malé ionizované kvapôčky atramentu strieknuté priamo na papier (takže sú vytlačené listy vlhké). Kvôli tomu bol tento spôsob tlače dlho pomalý a nákladný. Posledné technologické pokroky vedú k tomu, že atramentové tlačiarne sú silnou konkurenciou lacných laserových tlačiarní, ktorým sa pomaly vyrovnávajú rýchlosťou tlače a sú najviac farebné.

Laserové tlačiarne

Laserové tlačiarne boli vždy synonymom pre rýchlu , ekonomickú a kvalitnú, ale taktiež iba čiernobielu tlač. Farebné laserovky sú stále veľmi drahé. Spotrebným materiálom laserových tlačiarní sú tonery s tlačiarenským práškom. Proces tlače sa začína prenosom údajov medzi počítačom a tlačiarňou. Nasleduje elektronické spracovanie obrazu tlačenej strany, pričom je obraz rozložený do elementárnych bodov (podľa rozlíšenia tlačiarne). Spracovanie údajov má na starosti buď operačný systém(GDI tlačiarne) alebo komunikuje počítač s tlačiarňou pomocou špeciálneho jazyka - najčastejšie je to PCL (Printer Control Language) od Hewlet Packard.Okrem toho niektoré tlačiarne podporujú aj ďalšie emulácie, napr. Epson alebo IBM Proprinter. Emulácie umožňujú použi tlačiareň v špeciálnych aplikáciách, ktoré sú optimalizované na niektoré vybrané tlačiarne (napr. niektoré verzie AutoCAD-u). Výhodou takéhoto systému je to, že pri spracovaní údajov sa podstatne menej zvažuje počítač v porovnaní s tlačiarňou typu GDI. To sa prejavuje tým, že doba, po ktorej je vrátené riadenie systému Windows späť užívateľovi, je oveľa kratšia. Nasleduje prebratie hárka papiera zo vstupného zásobníka a tvorba predlohy obrazu na svetlo citlivom valci. V prípade skutočných laserových tlačiarní (napr. Hewlet Packard, Canon, Minolta a i.) sa tento obraz vytvára modulovaným laserovým lúčom, iné tlačiarne (LED tlačiarne, napr. OKI) používajú pri tvorbe obrazu rad miniatúrnych svietiacich diód. Svetlo citlivý valec je v tomto okamihu už po celej ploche nabitý statickou elektrinou.

Na tých miestach, ktoré sú osvetlené lúčom z lasera alebo svietiacich diód, sa elektrický náboj na valci neutralizuje. Pri tlači sa tak na valci vytvorí presná elektrostatická podoba tlačenej stránky. Počas tlače sa valec otáča a na ďalšom mieste dochádza k styku s tonerom. Toner je nabitý tou istou polaritou, akou sú nabité neosvetlené časti valca. Keďže podľa fyzikálnych zákonov sa častice s rovnakým elektrickým nábojom odpudzujú, prenesie sa tonerová kresba z valca na papier. Ďalšou fázou tlače je zažehľovanie alebo zapekanie vytvorenej kresby. Papier s naneseným tonerom pritom prechádza vysoko zahriatym zariadením, ktoré zabezpečí fixáciu tonera. Na zlomok sekundy je teda papier (resp. iné médium) zahriaty na 150 až 250 °C. Po prechode celého papiera tento vychádza do výstupného zásobníka. Svetlo citlivý valec je následne po celej ploche osvetlený a nabitý elektrickým nábojom a celý proces sa opakuje.

Laserové a LED tlačiarne

Rozdiel medzi laserovými tlačiarňami a LED tlačiarňami je v spôsobe tvorby obrazu na valci. Skutočné laserové tlačiarne používajú jedinú laserovú diódu, ktorej lúč je rozmietaný opticko-mechanickou sústavou na povrch svetlo citlivého valca. Presnosť tejto opticko-mechanickej sústavy priamo súvisí s rozlíšením tlačiarne. V LED tlačiarňach sa nepoužíva rozmietanie, pretože tlačová hlava pozostáva z veľkého množstva svetelných diód. Počet diód je priamo úmerný rozlíšeniu tlačiarne. Výhodou LED tlačiarní je absencia zložitej opticko-mechanickej sústavy, ako aj rovnako kvalitná tlač po celej šírke papiera aj v prípade väčších rozmerov (A3). Pri prevádzke nevzniká škodlivý ozón, ktorý sa musí v prípade skutočných laserových tlačiarní filtrovať. Z toho vyplýva nižšia nadobúdajúca cena aj pri vysokom rozlíšení tlačiarne. Tieto tlačiarne sa mnohokrát označujú aj laserové tlačiarne s LED hlavou.

studium/odborne_predmety/vsetko_o_pocitacoch/druhy_tlaciarni.txt · Posledná úprava: 21/02/2021 14:10 od aix150