Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:vsetko_o_pocitacoch:pc_pojmy_a_skratky

PC pojmy a skratky

Antivírusový softvér

Je počítačový program, ktorého cieľom je identifikovať a eliminovať počítačové vírusy. Príklady antivírusových systémov: avast! AVG Norton AntiVirus Kaspersky AntiVirus NOD32, McAfee Viruscan

Boot manager

Niekedy je MBR nahradený zavádzačom, ktorý zavedie zložitejší program, nazývaný boot manager. Obvykle sa používajú vtedy, ak je v počítači nainštalovaných viacero operačných systémov (na viacerých fyzických alebo logických diskoch). Po výbere OS užívateľom, alebo po uplynutí prednastavenej doby automatickým výberom, spúšťajú normálny bootovací postup rovnako ako MBR. Niektoré známe boot managery (pochádzajúce najmä zo suity okolo Linuxu).

GRUB LILO diskový oddiel

Každý pevný disk (HDD) má vytvorenú jednu, alebo viacero oddielov. Ich funkciou je logicky rozdeliť disk na niekoľko častí. Na každom oddiely môže byť iný súborový systém. Na disku existujú primárne oddiely a rozšírené oddiely. Primárny oddiel je taký z ktorého je možné bootovať teda štartovať operačný systém. Rozšírený oddiel je oddiel na ktorom sa nachádzajú logické jednotky. Štandardne môžu byť na disku štyri oddiely.

Firewall

Je sieťové zariadenie a/alebo softvér, ktorého úlohou je oddeliť siete s rôznymi prístupovými právami (typicky napr. Internet a Intranet) a kontrolovať tok dát medzi týmito sieťami. Kontrola údajov prebieha na základe aplikovania pravidiel, ktoré určujú podmienky a akcie. Podmienky sa stanovujú pre údaje, ktoré možno získať z dátového toku (napr. zdrojová, cieľová adresu, zdrojový alebo cieľový port a rôzne iné). Úlohou firewallu je vyhodnotiť podmienky a ak je podmienka splnená, vykoná sa akcia. Dve základné akcie sú “povoliť dátový tok” a “zamietnuť dátový tok”. Po vykonaní takejto akcie firewall prestane paket spracovávať. Existujú však aj iné akcie, ktoré neurčujú osud paketu a slúžia napr. na logovanie hlavičiek paketu, zmenu hlavičiek paketu a podobne.

Hardware Je súhrnný názov pre technické vybavenie počítača a počítačových komponentov. Medzi hardvér patria všetky počítače a ich súčasti, periférie (zobrazovacie jednotky, zariadenia na vstup a výstup údajov) a tiež aj zariadenia, ktoré je možné pripojiť k počítaču.

Linux

Linux je počítačový operačný systém a jeho jadro. Patrí medzi najznámejšie a najúspešnejšie príklady slobodného softvéru a vývojového modelu open source. Termín Linux sa vzťahuje na jadro Linuxu, ale v bežnej reči sa používa na opis celej rodiny operačných systémov UNIXového typu, ktoré sú založené na linuxovom jadre, zatiaľ čo knižnice a nástroje pochádzajú zvyčajne z projektu GNU (takéto zoskupenie sa označuje ako GNU/Linux). Linuxové distribúcie často zoskupujú základný systém s veľkým množstvom programov spravovaných systémom “balíčkov”.

MBR

Pri pevnom disku, ktorý je delený na viacero logických diskov (partícií), je tento proces o niečo zložitejší. Prvý sektor disku, v takomto prípade nazývaný Master Boot Record, skr. MBR, obsahuje program, ktorý na základe tabuľky uloženej v tom istom sektore (Partition table) určí začiatok aktívneho logického disku (partície), načíta jej prvý sektor - ktorý je vlastne pôvodným bootsektorom - a spustí ho.

Regedit

Aplikácia pre manipuláciu so systémovým registrom MS Windows. Slúži pre rôzne systémové nastavenia, štandardne nedostupné.

Software

je označenie pre programové vybavenie počítača alebo súhrn všetkých programov, ktoré sa dajú použiť na výpočtovom zariadení. Má nemateriálnu povahu, hovoríme o vývoji softvéru. Rozlišujeme systémový softvér a aplikačný softvér. Medzi softvér zaraďujeme tak operačné systémy a ovládače zariadení, ako aj všetky druhy aplikačných programov, napríklad textové editory a iné kancelárske aplikácie, grafické aplikácie, aplikácie na prehrávanie multimédií, hry a všetky ostatné programy.

Spyware

Je počítačový program, ktorý sa bez vedomia užívateľa pokúša „vyšpehovať“ citlivé dáta z počítača (napr. heslá). Tieto dáta sa potom pokúša poslať tretej strane. Následné posielanie informácie tretej strane značne spomaluje chod PC na internete a môže aj prepisovať URL zadané v internetovom prehliadači. Spyware sa nešíri vlastnou replikáciou ako je tomu pri počítačových vírusoch a červoch ale najčastejšie sa do počítača dostáva nainštalovaním samotným používateľom. Keďže je nepravdepodobné, že by si niekto takýto softvér nainštaloval dobrovoľne, snaží sa spyware tváriť ako užitočný program.

Windows

Microsoft Windows je séria komerčných operačných systémov pre osobné počítače. Táto séria bola prvýkrát uvedená spoločnosťou Microsoft v roku 1985 a postupne sa stala dominujúcou na svetovom trhu s osobnými počítačmi. Všetky posledné verzie Windows sú plnohodnotné operačné systémy.

A

AGP - Accelerated Graphics Port - špecifikácia rozhrania vyvinutá spoločnosťou Intel. AGP rozhranie je založené na zbernici PCI, je však špeciálne určené pre vysokú priepustnosť, ktorú vyžadujú 3D animácie.

applet - program (napr. v jazyku Java), ktorý je možné vložiť do HTML stránky. Program sa spúšťa cez interpreter takže je nezávislý na použitej platforme. AMD - Advanced Micro Devices - firma vyrábajúca mikroprocesory, základné dosky a elektronické obvody osobných počítačov. ARP (Address Resolution Protocol) - konverzia IP adresy na MAC adresu (fyzická adresa sieťovej karty). adapter - hardware, typická interfejsová karta, ktorá je nainštalovaná v počítači a ktorá pripája ďalší hardware. adware - legitímny software, poskytovaný zdarma ako freeware, no slúžiaci ako nositeľ reklamy. Autor ho poskytuje zdarma, no za to si vyhradzuje právo zobrazovať na ňom v nejakej podobe reklamné prvky pri jeho používaní. autorizácia -proces overovania právomoci vykonať určité operácie.

B

bluetooth- je bezdrôtová komunikačná technológia pracujúca v pásme 2,4 GHz. Slúži k nadviazaniu spojenia medzi dvoma zariadeniami, napríklad mobilným telefónom a osobným počítačom alebo headsetom. Maximálny dosah je do 10 metrov. Prenosová rýchlosť sa pohybuje okolo 720 kbit/s. Bluetooth 2.0 EDR, zavádza novú modulačnú techniku a zvyšuje tak dátovú priepustnosť na trojnásobnú hodnotu oproti Bluetooth 1.2 blu ray (modrý lúč)- technológia zápisu dát na diskový nosič typu DVD, CD a podobne. Názov je odvodení od použitej laserovej technológie, ktorá pracuje na vlnovej dĺžke modro fialového spektra 405 nm. Blu ray technológia je technológia, umožňujúca zápis 25 GB dát v jednej vrstve. bps, pps -bits (packets) per second - priepustnosť sieťového prvku. bridge (most) - most medzi oddelenými segmentami siete rovnakého druhu. Má vlastnú inteligenciu, vyfiltruje pakety, ktoré smerujú do druhého segmentu a len tie pustí ďalej. broadcast - vyslanie správy (paketu) z jedného uzla pre všetky uzly v sieti.

C

CD-R - Mechanika pre zápis na zapisovateľné kompaktné disky CD-R - Skratka z CD-Recordable. Kompaktný disk s kapacitou 650 alebo 700 MB dát, na disk CD-R je možné zapísať iba raz. CD-ROM - Compact Disk Read Only Memory - Kompaktný disk ako dátový nosič určený iba na čítanie dát. CD-RW - Skratka z CD-Rewritable. Disky CD RW sa vo väčšine vlastnosti podobajú diskom CD R, s rozdielom, že disky CD RW umožňujú opakovaný zápis a mazanie dát. Vďaka tomu sú vhodné pre najrôznejšie zálohovanie CGI (Common Gateway Interface) - popis rozhrania medzi databázou a WWW servrom. Slúži napr. na zadávanie údajov cez WWW stránky (nákup, osobné údaje, …). chladič - Niektoré polovodičové súčiastky vďaka značnému nežiadúcemu odpadovému teplu vyžadujú externé chladenie. Medzi tieto súčiastky patria aj procesory, ktoré využívajú chladiče aktívne. Tieto okrem iného ochladzujú procesor malým ventilátorom, upevneným priamo na procesore. cookie (keks) - identifikačná správa. Napr. keď sa prihlásite na WWW servri prvýkrát menom a heslom, server pošle cookie s týmito údajmi vášmu prehliadaču. Pri ďalšom prihlásení váš prehliadač pošle cookie a nemusíte sa znovu prihlasovať. CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect) - princíp sieťovej komunikácie typu Ethernet.

D

daemon - systémový proces v Unixe - spúšťa ho systém a nie používateľ, pre používateľa je neviditeľný. DCE (Data Circuit terminating Equipment) - ukončovacie zariadenie dátového okruhu - menič signálu - modem. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - dynamické prideľovanie IP adries - počítač nemá pevnú IP adresu, ale v prípade potreby dostane pridelenú IP adresu od servra cez systém DHCP. disketa - Magnetický nosič dát (floopy disk). DNS (Domain Name System) - systém pomenovania počítačov v sieti symbolickými menami cez hierarchickú stromovú štruktúru domén (počítač.doména11.doména1 - fero.firma.sk). domain (oblasť) - symbolické meno, ktoré označuje skupinu počítačov so spoločnými záujmami (štát, firma, oddelenie). Môže obsahovať podriadené domény - subdomény. DTE (Data Terminal Equipment) - koncové zariadenie prenosu dát - počítač. DVD-ROM (DVD-R, DVD+R) - Digital Versatile Disc Read Only Memory - druh digitálneho viacúčelového disku, ako veľkokapacitného nástupcu CD-ROM. DVD disky sa vyrábajú v niekoľkých druhoch, líšiacich sa jednostranným alebo obojstranným zápisom a kapacitou 4,7 GB. DVD-RW (DVD+RW) - Skratka z DVD-Rewritable. Disky DVD RW sa vo väčšine vlastnosti podobajú diskom DVD R, s rozdielom, že disky DVD RW umožňujú opakovaný zápis a mazanie dát. Vďaka tomu sú vhodné pre najrôznejšie zálohovanie veľkokapacitných objemov dát.

E

Ethernet - sieťová technológia umožňujúca prenos signálov medzi počítačmi miestnej siete.

F

FDD - Floppy Disc Drive - disketová jednotka. FDDI (Fiber Distributed Data Interface) - prenosový protokol pre optické vlákno. firmware - software natrvalo zabudovaný do technického zariadenia a slúžiaci na riadenie tohoto zaraidenia. frame - blok dát prenášaný na úrovni linkovej vrstvy. freeware - software poskytovaný zdarma. Jeho tvorca si ponecháva autorské práva, poskytuje právo software používať ale nie ho predávať inou osobou. FTP (File Transfer Protocol) - prenos súborov. FTP (Foiled Twisted Pair) - tienená krútená dvojlinka - štruktúrovaná LAN kabeláž.

G

gateway (brána) - most medzi sieťami rôzneho druhu (TCP/IP / SNA). Transformácia dát. grafická karta - prídavná karta v počítači, ktorá umožňuje zobrazovanie obrazu na pripojený displej (monitor). GIF (Graphics Interchange Format) - bitmapový formát súborov pre grafiku. GUI (Graphic User Interface) - grafické užívateľské rozhranie, ktoré zobrazujuje výstupy aplikácie a pomocou ktorého užívateľ komunikuje s aplikáciou.

H

harddisk - Pevný disk. Diskové záznamové médium, Býva umiestený napevno v počítači. Pevné disky majú vysokú kapacitu (20-200 GB). hardware - Technické vybavenie počítača, napr. matičná doska, procesor, grafická karta, pamäť, zvuková karta, atď. hoax - poplašná správa širiaca sa prostredníctvom Internetu. HTML (HyperText Markup Language) - jazyk pre tvorbu webovských stránok. HTTP (HyperText Transfer Protocol) - protokol pre prenos HTML. HW - hardware, H/W.

I

ICMP (Internet Control Message Protocol) - rozšírenie IP protokolu, prenáša chybové, riadiace a informačné správy. IGMP (Internet Group Management Protocol) - rozšírenie IP protokolu, šírenie adresných obežníkov, vytvorenie dočasnej komunikačnej skupiny. infračervený port - najrozšírenejší z infračervených portov je štandard IrDA. Ide o štandard infračerveného bezdrôtového sériového portu. Používajú ho niektoré, najmä prenosné počítače (notebooky) a niektoré typy periférnych zariadení, napr. tlačiarne. Intel - výrobca integrovaných obvodov (IC), preslávený najmä výrobou mikroprocesorov rady 80×86, ktoré do značné miery ovplyvnili vznik osobných počítačov IBM-PC. Prvý mikroprocesor sveta vznikol práve vo firme Intel. Internet Registry - správa prideľovania IP adries na Internete. ISDN - Integrated Services Digital Network (komunikačný protokol). IP (Internet Protocol)- internetový protokol. Súbor komunikačných štandardov, ktoré riadia prenos dát vo forme paketov po internete. IP je zároveň jedinené číslo priradené každému počítaču pripojenému do internetovej siete. IP adresa (Internet Protocol Address) - jedinečná adresa vyjadrená jedinečným číslom, ktorým umožňuje jednoznačne identifikovať zariadenia pripojené v sieti a tým umožňuje komunikáciu medzi nimi.

J

Java - programovací jazyk nezávislý od platformy (PC, Mac, Unix), vyvinutý na podporu a využitie distribučného prostredia internetu. Vyvinutý spoločnosťou Sun Microsystems v 1996, syntaxou podobný jazyku C. JavaScript - programovací jazyk, predurčený na programovanie menej zložitých úloh v rámci HTML web stránok. Bol vyvinutý spoločnosťou Netscape. JPEG - Štandard pre komprimáciu obrazových dát (obrázkov) vyvinutý skupinou Joint Photographic Experts Group, skratka názvu JPEG.

K

keyboard - Klávesnica počítačov je samostatným elektronickým prvkom a zo systémovou jednotkou je prepojená káblom. Slúži na ovládanie počítača.

L

LCD - skratka z anglického názvu Liquid Crystal Display. Používa sa na označenie displejov, ktoré zobrazujú obraz pomocou tzv. tekutých kryštálov s nízkou spotrebou energie. LAN (Local Area Network) - miestna (lokálna) počítačová sieť, zvyčajne umiestnená v budove. Sieť počítačov a zariadení ako napr. tlačiarne alebo skenery, ktoré sú navzájom prepojené a komunikujú.

M

malware (Malicious software) - škodiaci software, ako napríklad vírusy, ktoré spôsobujú nefunkčnosť počítačov. Megabajt (MB) -Jednotka množstva uložených dát. 1 MB = 1024 kilobajtov (kB). middleware - software, ktorý zabezpečuje prepojenie dvoch rôznych softwarových aplikacií alebo prepojenie software a hardware. Umožňuje ich vzájomnú komunikáciu a výmenu dát. MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) - konvencia elektronickej pošty aby sa dali písať správy v národných jazykoch a dali sa posielať prílohy. Využíva ju aj WWW server keď posiela užívateľovi stránku, na rozlíšenie typu dát. motherboard - matičná doska alebo základná doska počítača - doska plošných spojov s elektronickými súčiastkami, do ktorej sa vkladá procesor, pamäť a prídavné karty počítača. Na tejto doske sa nachádzajú základné integrované obvody a táto doska je v počítači vždy nutná. myš - vstupné periférne zariadenie, ktorým ovládame polohu kurzora a stlačením tlačidiel zadávame povely operačnému systému.

N

NAT (Network Address Translation) - mechanizmus, ktorý umožňuje redukciu potrebného množstva jedinečných IP adries. Umožňuje pripojenie do Internetu, které nemá unikátnu IP adresu. NetBIOS (Network Basic Input/Output System) - základný sieťový vstupno/výstupný systém. Komunikačný protokol pre komunikáciu medzi aplikáciami na rôznych počítačoch. network - skupina počítačov a ďalších zariadení, ktoré sú prepojené komunikačnými prostriedkami.

O

OEM (Original Equipment Manufacturer) - subdodávka komponentu do počítača. Nie je určená koncovému zákazníkovi, ale inému výrobcovi, alebo predajcovi. Má nižšiu cenu a je okresaná - nemá príslušenstvo, krabicu, časť dokumentácie. optical disk - Optický disk. Optické disky môžu byť buď iba na čítanie (CD-R/DVD-R), alebo pre zápis i čítanie. (CD-RW, DVD-RW).Konštrukcia optického disku je založená na princípe fotodetektoru, snímajúceho meniacu sa odrazivosť na otáčajúcom sa záznamovom médiu. Pri zápise ide o opačný proces - moduláciou lúča, ktorý značkuje povrch optického disku a mení tak jeho miestnu odrazivosť. OSI - Open Systems Interconnection - definície sieťového spojenia.

P

packet - blok dát prenášaný na úrovni sieťovej vrstvy (IP). Balí sa do frame, takže frame je väčší útvar. pamäť - operačná pamäť počítača, bez ktorej nemôže počítač pracovať. Používa ju na ukladanie všetkých údajov, ktoré pri práci potrebuje. pamäťová karta- sa používa na rozšírenie pamäte mnohých mobilných zariadení zariadení. Príkladom sú fotoaparáty, mobilné telefóny, mp3 prehrávače ale aj PDA. Existujú mnohé formáty, no najpoužívanejšie sú SD (secure digital), MMC (multimedia card), CF (compact flash), MS (memory stick), xD. Kvôli minimalizácii sa zaviedli aj formáty miniSD, microSD (transflash), RS-MMC, MS Pro Duo atď. PBX (Private Branch Exchange) - pobočková ústredňa. PC -skratka pre osobný počítač z anglického názvu Personal Computer. PDA - Personal Digital Assistant) je vreckový počítač, ktorý je zväčša ovládaný perom (stylus). Pre PDA sa používa mnoho operačných systémov. Medzi najpoužívanejšie operačné systémy patrí Windows Mobile (PDA sa označujú ako Pocket PC) a PalmOS (takéto PDA sa nazývajú Palmy). peering (rovnocennosť) - komunikácia servrov internet providerov vo vnútri krajiny cez peeringové centrum. Pentium - označenie rodiny procesorov vyrobených firmou Intel. pevný disk - pamäťové zariadenie, v ktorom sú zapamätané údaje v počítači. Spravidla je pevne zabudovaný v skrinke počítača. Pevné disky majú vysokú kapacitu (20-200 GB). phishing - podvodnícka činnosť, v rámci ktorej útočnínici získavajú dôverné informácie ako napríklad prístupový kód k bankovému účtu alebo k dôverným informáciám. Využívajú k tomu emailové správy, ktoré svojim vzhľadom zdanlivo vyzerajú ako zasielané dôveryhodnou inštitúciou. Prostredníctvom nich a za pomoci rôznych premyslených techník navádzajú užívateľov k zadávaniu osobných údajov, ktoré vzápätí zneužívajú. POP (Post Office Protocol) - protokol pre prácu s elektronickou poštou - slúži pre presmerovanie pošty na iný počítač. procesor - je označenie výpočtovej jednotky počítača. Procesor riadi činnosť počítača a vykonáva výpočty. PVC (Permanent Virtual Circuit) - virtuálny okruh pevne zostavený administrátorom siete.

R

RAM - Random Access Memory - pamäť s náhodným prístupom, pamäť určená k viacnásobnému zápisu i čítaniu. Z týchto pamäťových prvkov býva zostavená operačná pamäť osobných počítačov, pričom sú v niektorých prípadoch oba pojmy zamieňané. RAR - štandard pre kompresiu súborov a archívov. RARP (Reverse Address Resolution Protocol) - konverzia MAC adresy (fyzická adresa sieťovej karty) na IP adresu. repeater (opakovač) - zosilňuje a regeneruje digitálne dáta a posiela ich bezo zmeny ďalej. ROM - Read Only Memory - pamäť určená iba pre čítanie. Najčastejší druh polovodičového pamäťového prvku, do ktorého sú u výrobcu uložené potrebné dáta a užívateľ z tejto pamäti môže už iba čítať. router (smerovač) - most medzi časťami siete rôzneho druhu (LAN/WAN). Pozná topológiu siete, vie vytvárať komplikované prepoje (záložné trasy).

S

SDLC (Synchronous Data Link Control) - prenosový protokol pre pevné vedenia. serial port - Sériové rozhranie počítača, ktoré sa používa na pripojenie modemu, myši, tabletu, trackballu a ďalších zariadení. Môže byť označený tiež ako port RS232C. Sériové rozhrania (porty) bývajú obvykle v počítači dva a nesú označenie COM1 a COM2. shareware - software distribupovaný zdarma, no jeho tvorca požaduje malý poplatok v prípade opakovaného používania. Zaplatením poplatku získava užívateľ nárok na aktualizované verzie a podporu. Užívateľ ho nemôže predávať tretej osobe. skener - periférne zariadenie, ktoré slúži na nasnímanie obrazovej predlohy do počítača. Snímať môžeme obrázky, fotografie, texty ale aj diapozitívy.Skenery majú obslužné programy, ktoré vedia rozoznávať text a naskenovaný text uložia vo forme textu a nie vo forme obrázku. SLIP (Serial Line Internet Protocol) - linkový protokol. SNMP (Simple Network Mangement Protocol) - vzdialená správa sieťových prvkov (hub, router, …). SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - posielanie E-mailov v textovej forme. source routing - zdrojový počítač (source) určí vopred trasu po ktorej má frame ísť a túto informáciu uloží do framu. spam - rozoslanie e-mailu veľkému množstvu adresátov proti ich vôli - vnútená reklama. SVC (Switched Virtual Circuit) - virtuálny okruh dynamicky vznikajúci podľa okamžitej potreby. switch (prepínač) - dynamický bridge medzi oddelenými segmentami siete rovnakého druhu. Vytvorí dočasný spoj medzi segmentami. spam - nevyžiadaná elektronická pošta. spyware - Software, ktorí je ukrytý a zhromažďuje informácie o užívateľovi systému napadnutého spywarom bez jeho súhlasu. Spyware sleduje aktivitu užívateľa a prostredníctvom internetu skryto posiela informácie cudzej osobe. Veľmi často sa šíri ako zabudovaná súčasť freewaru. Môže zhromažďovať údaje ako napríklad emailové adresy, heslá zadávané klávesnicou. S-FTP (Screened-Foiled Twisted Pair) - clonená tienená krútená dvojlinka. SQL (Structured Query Language) - databázový programovací jazyk, ktorý slúži na prácu s údajmi v databáze. Programovacie príkazy sú vytvorené s ohľadom na efektívne písanie programov pre manažovanie obsahu databázy.

T

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) -základný komunikačný protokol pre komunikáciu medzi počítačmi a aplikáciami po internete. Pozostáva z viacerých protokolov. TCP protokol riadi ako a kedy, IP protokol posiela a prijíma pakety. TELNET (TELetypewriter NETwork) - vytvára virtuálny terminál na vzdialenom počítači. terminal - Koncové zariadenie, ktoré je zvyčajne vybavené displejom a klávesnicou, schopné prenosu dát po komunikačnej linke. toner - jemný (čierny) prášok, používaný v laserových tlačiarňach a kopírovacích prístrojoch, kde sa elektrostaticky nanáša na potrebné miesta na nanášajúcom valci a iným valcom, rozohriatym na potrebnú teplotu sa toner fixuje na papiere.

U

URL (Uniform Resource Locator) - univerzálny ukazovateľ na objekt prístupný na internete. (Napr. :http://www.unipo.sk). USB - Skratka z Universal Serial Bus. Univerzálna sériová zbernica. Nahradzuje staršie spôsoby pripojenia (sériový a paralelný port, PS/2, GamePort a pod.) pre bežné druhy periférií - tlačiarne, myši, klávesnice, joysticky, fotoaparáty, modemy atď. UTP (Unshielded Twisted Pair) - netienená krútená dvojlinka.

V

VoIP (Voice over Internet Protocol) - Technológia prenosu hlasu prostredníctvom internetu. V protiklade s klasickým prenosom hlasu prostredníctvom vyhradených liniek, v prípade internetu sa hlas prenáša digitálne využitím IP protokolu, pričom hlasové dáta sú prenášané po častiach v paketoch po rôznych fyzických linkách. VPN (Virtual Private Network) - sieť, ktorá využíva verejnú telekomunikačnú infraštruktúru akou je napríklad internet, na zabezpečenie bezpečného prístupu do siete organizácie pre diaľkovú správu užívateľov.

W

WWW (World Wide Web = celosvetová pavučina) - služba pre interaktívny prístup k dátam na Internete. WiFi (Wireless Fidelity) - bezdrôtová technológia prenosu dát pracujúca v pásme 2,4 GHz. Umožňuje bezdrôtovú komunikáciu medzi počítačmi a ďalšími zariadeniami (aktívne prvky siete, PDA, smartphony) pripojenie počítača na internet a pod. WAN (Wide Area Network) - počítačová sieť, ktorá spája geograficky vzdialené počítače, lokálne počítačové siete LAN, alebo siete iného typu. wireless - V informačných technológiách a telekomunikáciách označenie pre bezdrôtový prenos dát. Príklady technológií: Bluetooth, Wi-Fi a iné.

Z

ZIP - štandard pre kompresiu súborov a archívov. základná doska - doska plošných spojov osadená elektronickými obvodmi, do ktorej sa pripájajú základné časti počítača: procesor a pamäť. Obsahuje rozširujúce konektory, do ktorých sa vkladajú prídavné karty a tiež rôzne typy adaptérov, spravidla pamäťový, grafický, paralelný a sériový adaptér. zvuková karta - prídavná karta, ktorá umožňuje pracovať so zvukmi na počítači: nahrávať zvuk do počítača a prehrávať zvuky z počítača alebo CD disku pomocou reproduktorov alebo slúchadiel.

studium/odborne_predmety/vsetko_o_pocitacoch/pc_pojmy_a_skratky.txt · Posledná úprava: 21/02/2021 14:09 od aix150