Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:vsetko_o_pocitacoch:utp_kable_a_koncovky_zapojenie

UTP káble a koncovky, zapojenie

Označovanie vodičov Jednotlivé krútené páry, resp. vodiče v kábli sú farebne rozlíšené. Obvykle je jeden vodič páru celý homogénne označený jednou farbou a jemu prislúchajúci pár obsahuje farebný pásik tej istej farby. Napr. ak je vodič modrý, k nemu prislúchajúci pár je biely s modrým pásikom (bielo-modrý). V sieťach Ethernet sa pre jednotlivé páry používa kombinácia farieb: bielo-oranžová/oranžová, bielo-zelená/zelená, bielo-modrá/modrá, bielo-hnedá/hnedá Vodiče môžu byť v konektore zapojené podľa TIA/EIA-568-B, alebo TIA/EIA-568-A. Oboje zapojenia sú rovnocenné, Dôležíté je len, aby kábel mal na oboch koncoch páry zapojené rovnako, podľa jednej normy.

Krížený kábel (cross link) Ak na jednom konci kábla použijeme zapojenie podľa normy TIA/EIA-568-A a na druhom konci zapojenie podľa normy B, vznikne krížený kábel (cross link). Pomocou neho sa dajú prepojiť dva počítače do siete priamo, bez aktívneho prepínacieho prvku. Väčšina dnešných aktívnych prvkov (rozbočovač, prepínač, most, smerovač …) je necitlivá na typ kábla (môžeme použiť aj typ A, aj B, aj krížený) - nie je to však pravidlo. Krížený kábel by sa mal používať len na priame spojenie dvoch počítačov a nemal by sa používať v žiadnych iných aktívnych prvkoch.

Kategórie UTP káblov

Kategória Parametre 1 Nepoužíva sa pre Ethernet, iba pre telefónne rozvody 2 Nepoužíva sa pre Ethernet, iba pre telefónne rozvody 3 Netienený kábel s impedanciou 100Ω, a elektrickými charakteristikami podporujúcimi prenos pri frekvenciách do 16 MHz. Kábel je definovaný v norme TIA/EIA 568-A, a je použiteľný pre Ethernet 10Base-T, 100Base-T4 a 100Base-T2. 4 Netienený kábel s impedanciou 100Ω, a elektrickými charakteristikami podporujúcimi prenos pri frekvenciách do 20 MHz. Je definovaný v TIA/EIA 568-A, a je použiteľný pre Ethernet 10Base-T, 100Base-T4, a 100Base-T2. 5 Netienený kábel s impedanciou 100Ω, a elektrickými charakteristikami podporujúcimi prenos pri frekvenciách do 100 MHz. Je definovaný v TIA/EIA 568-A, a je použiteľný pre Ethernet 10Base-T, 100Base-T4, 100Base-T2, 100Base-TX. 5e Je štandard špecifikujúci prenosové parametre, ktoré idú nad rámec prenosových možností kategórie 5. Podobne ako Cat 5, používa netienený TP s impedanciou 100Ω a elektrickými charakteristikami podporujúcimi prenos pri frekvenciách do 100 MHz. Norma však obsahuje aj špecifikáciu pre NEXT (Near End Cross Talk), PSELFEXT (Power Sum Equal Level Far End Cross Talk) - definovaný útlm kábla na jednotku dĺžky. Toto je definované v dodatku TIA/EIA 568-A. Cieľom bolo využitie tohto typu kábla pre siete typu 1000Base-T. Samozrejme sú podporované 10Base-T, 100Base-T4, 100Base-T2, a 100BaseTX. 6 Je štandardom pre podporu prenosu pri frekvenciách do 250 MHz cez 100Ω TP kábel. 7 Je novodefinovaným štandardom pre podporu prenosu pri frekvenciách do 600 MHz cez 100Ω TP kábel.

Označovanie káblov v sieťach Ethernet

označenie staršie označenie popis tienenia U/UTP UTP kábel bez dodatočného tienenia F/UTP FTP kábel tienený fóliou – všetky páry naraz SF/UTP S-FTP kábel tienený opletením a fóliou, všetky páry naraz U/FTP STP kábel po pároch tienený fóliou F/FTP F-FTP kábel po pároch tienený fóliou + spoločné tienenie fóliou S/FTP S-FTP kábel po pároch tienený fóliou + spoločné tienenie opletením S/STP S-STP kábel po pároch tienený opletením + spoločné tienenie opletením

studium/odborne_predmety/vsetko_o_pocitacoch/utp_kable_a_koncovky_zapojenie.txt · Posledná úprava: 21/02/2021 13:55 od aix150