Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:vyu:jadrova_elektraren

Jadrová elektráreň

Tepelná energia sa získava jadrovou reakciou, štiepením jadier ťažkých prvkov (Urán, Plutónium), alebo zlučovaním ľahkých prvkov (vodík). Štiepením Uránu 235 sa získa 83% tepla a 17% radioaktívneho žiarenia. Teplo vzniká v jadrovom reaktore, ktorý má dve hlavné časti: a.) aktívna zóna b.) moderátor (grafit, ťažká voda)

Moderátor spomaľuje pohyb neutrónov. V aktívnej zóne sú umiestnené palivové články. V praxi sa používajú viac okruhové atómové elektrárne.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 0, Doteraz: 21

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/vyu/jadrova_elektraren.txt · Posledná úprava: 21/03/2022 06:13 od aix150