Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:vyu:ochrana_pred_nebezpecnym_dotykovym_napatim

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím neživých častí

Realizuje sa samočinným odpojením od zdroja, ktoré zabezpečujú dva faktory:

  1. Typ siete: ( TNC, TNS, TNC-S, TT, IT)
  2. Ochranné prvky (poistky, ističe, prúdový chránič, napäťový chránič)

Zmyslom odpojenia od zdroja je v prípade poruchy vyradiť chybný obvod z prevádzky skôr než dovolené dotykové napätie prekročí dovolené limitné hodnoty (~ 50V, = 120V). Odpojenie vykonajú automaticky ochranné prvky. Ochrana samočinným odpojením od zdroja v sieti TNC, TNS, TNC-S je ochrana s pôvodným názvom NULOVANIE. Ochrana samočinným odpojením od zdroja v sieti TT, IT je pôvodná ochrana ZEMNENIE.

Význam písmien:

T alebo I - určuje vzťah uzla. Ak je uzol uzemnený, prvé písmeno je T - terre/zem.

Ak je uzol izolovaný, potom je prvé písmeno I - isolation.

C alebo S- určuje vzťah medzi PE a N. Ak sú zlúčené do jedného vodiča PEN, tak tretie písmeno je C- combination, ak sú vodiče samostatné, tretie písmeno je S - separation.

studium/odborne_predmety/vyu/ochrana_pred_nebezpecnym_dotykovym_napatim.txt · Posledná úprava: 21/02/2021 11:26 od aix150