Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:vyu:zapojenie_zasuviek

Zapojenie zásuviek

Zareagovanie vypínacieho prvku je zabezpečené dimenzovaním vodiča PEN 1). Jeho prierez 2) sa stanoví z impedancie 3) vypínacej slučky (porucha - uzol - vypínací prvok - porucha).

Zo známeho fázového napätia Uf4) vypočítame impedanciu slučky a potom hodnotu odporu vodiča PEN a jeho prierezu.

Pre PEN stanovíme najbližší vyšší prierez (pre Cu 16mm2 najmenej).

1)
PEN kombinovaný vodič
2)
S prierez vodiča
3)
Z impedancia
4)
Fázové napätie
studium/odborne_predmety/vyu/zapojenie_zasuviek.txt · Posledná úprava: 23/02/2021 19:50 od aix150