Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:elektricke_pristroje_na_vn_a_vvn

Elektrické prístroje na VN a VVN

Odpájače a prepájače:

Odpájače sa používajú na zapájanie a odpájanie el. obvodov bez zaťaženia a na viditeľné odpojenie el. zariadenia od napätia.

Podľa konštrukčného vyhotovenia rozoznávame:

 • a.) nožové odpájače
 • b.) rotačné odpájače
 • c.) sklápacie odpájače
 • d.) nožnicové odpájače (pantografické)

Prepájače — sa podobajú nožovým odpájačom; priechodky majú obyčajne v prostriedku a možno nimi oddelene spínať dva rôzne nazaťažené el. obvody.

Úsečníky:

 • sú vonkajšie spínače na montáž priamo na stožiar na vedeniach do 35kV.
 • na viditeľné odpojenie odbočiek vedenia alebo prípojok k menším transformovniam (vo vypnutej ploche zabezpečený zámkou).

Odpínače — sú to spínače schopné vypínať a zapínať prúdy v rozsahu až do hodnoty svojho niminalného vypínacieho prúdu.Nie sú schopné vypínať skratové prúdy, ale v zapnutom stave ich musia prenášať bez poškodenia. Ak má odpínač predradené výkonové poistky, vypínajú nominálne prúdy a poistky vypínajú skratové prúdy.

Výkonové vypínače VN a VVN:

Výkonové vypínače sú spínače, ktoré majú schopnosť vypínať alebo zapínať všetky, prevádzkové prúdy, vyskytujúce sa v el. obvodoch t.j. aj skratové prúdy. Podľa zhášania el. oblúka rozoznávame výkonové vypínače:

 • expanzné
 • maloolejové
 • tlakovzdušné
 • plynotvorné (s tuhým hasivom)
 • tlakoplynové (s fluoridom sírovým SF6)
 • magnetické

Rýchlovypínače:

Rýchlovypínače spínajú el. obvody jednosmerného prúdu a chránia pred skratovými prúdmi. Chránia výkonové usmerňovače na napájanie električkového trolejového vedenia, v chemických závodoch, atď. Vypínací čas je 3-10 ms.

Poistky VN:

— sú určené na istenie el. obvodov vysokého napätia. Poistky VN sú:

 • a.) drôtikové
 • b.) kvapalinové

Zvodiče prepätia:

— sú prístroje na ohraničovanie prepätia na prípustnú veľkosť bezpečnú pre pripojené zariadenie. Prepätie je nebezpečný stav, ktorý môže spôsobiť skrat alebo zemné spojenie.

Zvodiče prepätia v silnoprúdovej elektrotechnike sú: ochranné iskrištia, bleskoistky, prierazky

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 5, Doteraz: 1210

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/elektricke_pristroje_na_vn_a_vvn.txt · Posledná úprava: 27/02/2021 14:33 od aix150