Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:elektromagnety

Elektromagnety

— prístroje, ktoré využívajú silové účinky elektrického prúdu.

Skladajú sa z cievky a magnetického obvodu.

Rozdelenie elektromagnetov: Podľa použitia:

1.) prídržné elektromagnety — bremenové magnety, upínadlá, elektromagnetické spojky, magnetické triediče

2.) pohyblivý elektromagnety — pohybom kotvy vykonávajú mech. prácu (magnety stykačov, relé, elektromag. ventily, brzdové,…)

Podľa druhu prúdu:

1.) elektromagnety na jednosmerný prúd

2.) elektromagnety na striedavý prúd= 1. fázové alebo 3.fázové

Striedavé elektromagnety

— mag. obvod z izolovaných elektromagnetických plechov

— pri zmenšovaní vzduchovej medzery zväčšuje sa mag. indukcia a ťažná sila.

Jednosmerné elektromagnety

— bremenovité, zvonovitého tvaru z oceľoviny

Supravodivé elektromagnety

 • vytvorenie veľmi silných mag. polí s B=10T
 • pracujú v prostredí s teplotou blízkou absolutnej nule
 • vinutie (niób a cín zliatiny niób-titan)

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 41

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/elektromagnety.txt · Posledná úprava: 27/02/2021 12:00 od aix150