Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:joulov_lenzov_zakon

Joulov-Lenzov zákon

Obsah:

Joulov-Lenzov zákon

Pri prechode voľných elektrónov vodičom dochádza ku zrážkam s ostatnými časticami vodiča (odpor vodiča…). Každou zrážkou elektróny odovzdávajú nepatrnú energiu ostatným časticiam — prechodom prúdu sa zväčšuje celková energia častíc vodiča- aj teplota vodiča. Príčinou rôznej teploty vodiča je rozdielna hustota prúdu J=I/S [A.m-2]

Pri väčšej hustote prúdu J sa vodič zahrieva na vyššiu teplotu.

Joule a Lenz zistili že teplo Q vzniknuté pri prechode prúdu I vodičom, medzi koncami ktorého je napätie, je dané:

Q = W = U.I.t

Tento vzťah vyjadruje Joulov-Lenzov zákon: teplo, ktoré vzniká pri prechode ustáleného jednosmer. prúdu vodičom, je priamo úmerné súčinu prúdu a času za ktorý prúd prechádza.

Jednotka tepla je Joule (J).

Ďalšie vzťahy:

Q=R.I2.t

Q=(U2/R).t

Premena el. energie na teplo:

 • v tepelných spotrebičoch
 • el. oblúkom
 • infražiariče
 • nežiadúca (tepelné straty)
 • prúdovému preťaženiu zabraňujú poistky a ističe.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 2, Doteraz: 209

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/joulov_lenzov_zakon.txt · Posledná úprava: 28/02/2021 14:22 od aix150