Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:kirchhoffove_zakony

Kirchhoffove zákony

Prvý a druhý Kirchhoffov zákon

 • 1.Kirchhoffov zákon I.KZ
 • 2.Kirchhoffov zákon II.KZ

→ 2 zákony na riešenie zložitých el. obvodov.

I. KZ

1. Kirchhoffov zákon platí pre uzol (spoj v obvode, v ktorom sa prúd rozvetvuje).

Pre uzol A platí- I1+I2+I3+I4=I5+I6+I7

Pre uzol B platí- I5+I6+I7=I8+I9

1.Kirchhoffov zákon znie: Súčet prúdov prichadzajúcich do uzla sa rovná súčtu prúdov odchadzajúcich z uzla.

II. KZ

2.Kirchhoffov zákon platí pre uzavretý el. obvod.

Spotrebiče s odporom R1,R2,R3,R4 na ktorých je svorkové napätie U1,U2,U3,U4 (pôsobia v smere prechádzajúceho prúdu).

Zdroje so svorkovými napätiami U5,U6,U7 (smer pôsobenia od kladnej k zápornej svorke zdroja).

2.Kirchhoffov zákon: Algebrický súčet všetkých napätí na svorkách spotrebičov (rezistorov) a na svorkách zdrojov v uzavretom obvode sa rovná nule.

Pre obvod platí:

→ U1 - U2 + U3 + U4 + U5 - U6 - U7 = 0V
→ R1.I1 - R2.I2 + R3.I3 + R4.I4 + U5 - U6 - U7 = 0V

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 1, Doteraz: 908

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/kirchhoffove_zakony.txt · Posledná úprava: 28/02/2021 14:28 od aix150