Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:zae:magneticke_obvody_mo

Magnetické obvody (MO)

Magnetické obvody (MO) rozdeľujeme na :

  • A.) uzavreté
  • B.) otvorené

A.) — taký, ktorý je zostavený z feromagnetického materiálu, nie je prerušený alebo je v ňom len malá medzera.

B.)— veľká časť magnetického indukčného toku prechádza mimo feromagnetickej látky.(vzduchom)

Budeme sa zaoberať uzavretými magnetickými obvodmi (MO) s homogénnym magnetickým poľom(MP).

Magnetický odpor závisí od dĺžky (l) uzavretého MO, od prostredia, ktoré vytvára uzavretý MO.

Pre magnetický odpor platí:

Rm = (1/µ).(l/S) [Hz-1]

l — dĺžka MO

S — prierez MO

H — Henry

Mag. vodivosť:

Gm = 1/Rm [H]

Hopkinsov zákon (Hz):

— obdoba OZ

Φ=I/Rm

Príčinou MP je magnetomotorické napätie Fm=I, Fm=N.I

Hopkinsov zákon:

Mag. indukčný tok Φ prechadzajúci magnetickým obvodom (MO) je priamo úmerný Fm a nepriamo úmerný Rm tohto obvodu.

Φ = Fm/Rm

Formálne obdobné veličiny

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 44

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/magneticke_obvody_mo.txt · Posledná úprava: 28/02/2021 15:33 od aix150