Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:magneticke_veliciny

Magnetické veličiny

-uvažujeme homogénne mag. pole (MP)

1.) Intenzita mag. poľa-H

—je vektorová veličina; má veľkosť aj smer vo vnútri cievky (soleonid), ktorou prechádza prúd I, je intenzita MP.

2.)Magnetická indukcia — B

— je vektorová veličina, ktorá sa určuje meranim mechanických síl v magnetickom poli.

— jednotka B- Tesla (T).

Vzťah medzi B a H:

B= μ.H (T)

μ-permeabilita mag. poľa.(látková konštanta)

Jednotka μ je Henry na meter (H.m-1)

Permeabilita vákua (vzduchu) μ0=4.Π.10-7.H.m-1= 1,257.10-6.H.m-1

Relatívna permeabilita μr=μ/μ0 (pre vákuum, μr=1)

3.) Mag. indukčný tok-Φ

Je súčin magnetickej indukcie B a kolmého plošného obsahu S, ktorým B prechádza: Φ = B.S.cosα (α-uhol vektora B a roviny v ktorej leží S.)

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 596

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/magneticke_veliciny.txt · Posledná úprava: 27/02/2021 14:39 od aix150