Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:pohyb_vodica_v_magnetickom_poli

Pohyb vodiča v magnetickom poli

Magnetické pole vodiča a MP magnetu na seba navzájom pôsobia. Sila, ktorou pôsobí MP na vodič, závisí od mag. indukcie B, od prúdu I prechádzajúceho vodičom a od aktívnej dĺžky vodiča l (na ktorú pôsobí MP).

Pre F v homogénnom MP platí:

F = B.I.l.sin α

α-uhol, ktorý zviera vodič s indukčnými čiarami.

Orientáciu sily, ktorá pôsobí na vodič v MP určíme Flemingovým pravidlom ľavej ruky: ľavú ruku položíme na vodič tak, aby indukčné čiary smerovali do dlane, prsty ukazovali smer prúdu, potom palec ukáže smer sily, ktorou pôsobí MP na vodič.

Vzájomné pôsobenie dvoch vodičov

Dva rovnobežné vodiče, ktorými prechádza prúd na seba vzájomné pôsobiace.

Pre silu F, ktorou na seba pôsobia dva rovnobežné vodiče dĺžky l s predchádzujúcimi prúdmi I1 a I2, platí vzťah: F = (μ/2π).(I1.I2.l/d)

μ-permeabilita prostredia okolo vodičov

d-vzdialenosť vodičov

S-prierez zanedbávame

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 1, Doteraz: 941

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/pohyb_vodica_v_magnetickom_poli.txt · Posledná úprava: 27/02/2021 17:39 od aix150