Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:posobenie_elektrickeho_pola_na_vodic_a_na_dielektrikum

Pôsobenie elektrického poľa na vodič a na dielektrikum

Elektrický potenciál- súvisí s prácou, ktorú musíme vykonať pri premiestnení el. náboja v el. poli. φ=W/Q0 (V)

W-práca vynaložená na premiestnenie náboja Q0 z miesta nulového potenciálu do uvažovaného miesta.

Medzi dvoma rôznymi hladinami potenciálu je potenciálový rozdiel: Δφ=(φ2-φ1)

Medzi dvoma bodmi el. poľa s potencialovým rozdielom Δφ je el. napätie: U=φ2-φ1=Δφ

Vodič v elektrickom poli

Ak do el. poľa vložíme na voľné elektróny začnú pôsobiť sily- vznik usmerneného prúdu elektrónov vodičom. Ak vodič v el. poli nie je spojený so zdrojom napätia, vzniká jav- Elektrická indukcia.

Dielektrikum v el. poli Dielektrikum- iný názov pre izolant. El. pole do ktorého vložíme dielektrické teleso, pôsobi silami na el. nabité častice dielektrika.

Polarizáciou sa v dielektriku z jednotných atómov (molekúl) vytvárajú dipóly. El. pole v dielektriku zmenšuje vonkajšie pole.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 206

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/posobenie_elektrickeho_pola_na_vodic_a_na_dielektrikum.txt · Posledná úprava: 28/02/2021 14:36 od aix150