Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:riesenie_magnetickych_obvodov

Riešenie magnetických obvodov

Mag. obvod môže byť: a.)jednoduchý- rovnaký materiál, rovnaký prierez, Φ je rovnaký b.)zložený- má v rôznych častiach, odlišný prierez, prípadne je aj z rozdielneho materiálu.

Rozoznávame dve základné zapojenia mag. obvodov: 1.)sériové zapojenie mag. obvodov: -oceľový prstenec s veľmi uzkou vzduchovou medzerou: -prvý bod je vlastný prstenec -druhým je medzera v prstenci

Pre sériové zapojenie mag. obvodov s mag. odpormi Rm1 až Rmn platí pre výsledný mag. odpor: Rm=Rm1+Rm2+…+Rmn

2.)Paralelné zapojenie mag. obvodov:

Pre výpočet výsledného mag. odporu platí:

1/Rm=1/Rm1+1/Rm2+…1/Rmn

Analógia 1.Kirchhoffovho zákona pre mag. obvody: súčet všetkých mag. indukčných tokov v uzle sa rovná nule εΦ=0Wb .

Podľa 2.Kirchhoffovho zákona platí: súčet mag. napätí v uzavretom mag. obvode sa rovná celkovemu magnetomotorickému napätiu v mag. obvode ΣUm=ΣΦ.Rm

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 528

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/riesenie_magnetickych_obvodov.txt · Posledná úprava: 28/02/2021 14:37 od aix150