Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:rozvodne_a_transformovne

Rozvodne a transformovne

Miesto, v ktorom je sústredené zariadenie na pripájanie zdrojov (generátorov, transformátorov, prívodných vedení) a rôznych vývodov k spotrebiteľom el. energie (vzdušné alebo káblové vývody) nazývame rozvodňou.

Miesto, kde sú sústredené rozvodne na dve, alebo viac napätí s príslušnými transformátormi nazývame transformovňou. Rozvodne a transformovne v jednom objekte sa nazývajú elektrické stanice. Elektrické stanice rozdeľujeme podľa prevládajúcej funkcie na transformačné stanice, spínacie stanice a meniarne.

1. Transformačná stanica sa používa na premenu el. energie na nižšie alebo vyššie napätie.

a.)znižujúcu b.)zvyšujúcu

2. Spínacia stanica- sa používa na rozvod el. energie s rovnakým napätím. -je v mieste sustredenia výkonu z viacerých výrobní- dodávka el. energie pre dôležité odberné miesta.

3. V meniarniach sa mení striedavý prúd na jednosmerný alebo naopak.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 350

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/rozvodne_a_transformovne.txt · Posledná úprava: 28/02/2021 14:37 od aix150