Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:seriove_zapojenie_rezistora_cievky_a_kondenzatora

Sériové zapojenie rezistora, cievky a kondenzátora

Rezistor s činným odporom R, ideálna cievka s indukčnosťou L, ideálny kondenzátor s kapacitou C.

Fázorový diagram:

Postup pri kreslení fázorového diagramu:

 1. Fázor prúdu I
 2. Fázor úbytku napätia na rezistore UR (s prúdom vo fáze)
 3. Fázor úbytku napätia na cievke UL (predbieha I o 90°)
 4. Fázor úbytku napätia na kondenzátore UC (oneskorený za prúdom I o 90°)
 5. Geometrický súčet fázorov UR, UL a UC sa rovná fázoru svorkového napätia zdroja U.

U = UR + UL + UC

Z trojuholníka napätia vypočítame svorkové napätie: U=√UR2+(UL-UC)2=I.√ R2+(XL-XC)2

Impedancia uvažovaného obvodu: Z=√ R2+(XL-XC)2 = √ R2+(ω.L-(1/ω.c))2

Platí teda U = I.Z

Prúd prechadzajúci obvodom I = U/Z

Admitancia obvodu Y = 1/Z

Z trojuholníka odporov vyplýva:

Z=√R2+X2=√R2+(XL-XC)2

cos φ = R/Z

sin φ = X/Z

tg φ = X/R

R=Z.cosφ; X=Z.sinφ

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 3 / Včera: 1, Doteraz: 1229

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/seriove_zapojenie_rezistora_cievky_a_kondenzatora.txt · Posledná úprava: 28/02/2021 20:49 od aix150