Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:stavba_latok

Stavba látok

Látky sa skladajú z molekúl a molekuly z atómov.

Atóm má elektrónový obal (elektróny) a jadro (jadrové častice- protóny,…)

Model atómu lítia

Protóny majú hmotnosť asi 761840-krát väčšiu ako elektróny. Protón a elektrón sú elektricky nabité častice.Náboj protónu je rovnako veľký ako náboj elektrónu- líšia sa však svojími vlastnosťami (+,-). Atóm má rovnaký počet protónov v jadre ako elektrónov v obale. Vo vonkajšej vrstve atómov kovov sú iba jeden až dva valenčné elektróny: Vplyvom vonkajších síl sa tieto elektróny môžu uvolniť a putujú kovom ako voľné elektróny (podľa elektronovej teórie vedú el. prúd).

Voľné elektróny vo vodiči

Druhy elektrotechnických materiálov:

Popri bežných technických vlastnostiach, ako je mech. pevnosť, tvrdosť, tepelná vodivosť, atď. požadujeme od materiálov pre elektrotechniku osobitné vlastnosti, ktoré sa dosahujú náročnejšou technológiou.

Rozoznávame tieto druhy elektrotechnických materiálov:

 • vodivé materiály → vodiče
 • polovodičové materiály → polovodiče
 • nevodivé materiály → izolanty, dielektriká(nevodiče)
 • magnetické materiály → magnetiká

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 1, Doteraz: 869

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/stavba_latok.txt · Posledná úprava: 28/02/2021 14:46 od aix150