Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:straty_vo_feromagnetickych_materialoch

Straty vo feromagnetických materiáloch

Všetka energia mag. poľa sa mení na energiu el. poľa- vznikajú hysterézne straty (HS). Hysterézne straty HS> závisia- od druhu mag. matriálu,od totho ako bol vyrovený, od teploty,…

Zo šírky hysteréznej slučky usudzujeme usudzujeme druh feromagnetickej látky: a.)úzka-mag.mäkké látky (Mag.mäkké ocele) b.)široká-mag.tvrdé látky

Čím väčší je plošný obsah vo vnútri hysteréznej slučky, tým väčšie sú straty vo feromag.-Hysterézne straty.

Straty vírivymi prúdmi:

-vznikajú indukciou vo vodiči, ktorý sa v mag. poli nachádza. Vírivé prúdy v kovoch veľmi rýchle zanikajú a menia sa na teplo.

Účinky vírivých prúdov sa využívajú: -pri elektromag. brzdení -pri indukčnom ohreve,… V el. strojoch- elektromotoroch a transformátoroch, teplo vzniknuté od vírivých prúdov-nežiadúce-zohrieva časti.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 4 / Včera: 2, Doteraz: 699

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/straty_vo_feromagnetickych_materialoch.txt · Posledná úprava: 28/02/2021 14:47 od aix150