Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:striedavy_prud_veliciny_striedaveho_prudu_a_napatia

Striedavý prúd; Veličiny striedavého prúdu a napätia

Zdroj striedavého napätia je taký, na svorkách ktorého sa periodicky strieda kladné a záporné napätie.

Sínusové striedavé napätie a prúdy vzniknú napr. v obdlžníkovej slučke kde sa indukuje Elektromotorické napätie.

Ui = ΔΦ/Δt

ΔΦ-zmena mag. toku

Δt-čas, za ktorý k nej prišlo

Najviac indukčných čiar pretne slučka ak sa pohybuje kolmo na indukčné čiary indukuje sa v nej najvyššie napätie.

Pri rovnobežnom pohybe s indukčnými čiarami sa v slučke nemení mag. tok- neindukuje sa v nej napätie. Pri sínusovom priebehu napätia sa pravidelne mení nielen veľkosť napätia, ale aj jeho polarita z kladného na záporné napätie a opačne.

Okamžité napätie u-napätie medzi koncami slučky v ľubovoľnom okamihu otáčania.

Amplitúda napätia Umax.-najvyššie napätie.

Namiesto slučky používame cievku (cievky) v ktorej sa indukuje vyššie napätie. Ak na svorky cievky pripojíme uzatvorený elektrický obvod, bude ním prechádzať striedavý prúd.

i-okamžitý prúd

Imax.-Amplitúda prúdu (Max. hodnota)

Striedavé napätia sa dajú získať napr. v elektronických prístrojoch. Ich priebech môže byť aj iný ako sínusový.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 468

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/striedavy_prud_veliciny_striedaveho_prudu_a_napatia.txt · Posledná úprava: 28/02/2021 14:48 od aix150