Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:trojfazova_sustava

Trojfázová sústava

3-fázová sústava napätia

V cievkach vzniká sústava troch sínusových napätí s rovnakou frekvenciou a rovnakou amplitúdou, rovnako fázovo posunutých- súmerná 3-fázová sústava sínusových napätí.

Pre okamžité napätie medzi vodičmi v 3-fázovej sústave dostávame vzťahy:

 • u1 = Umax.sin(ω.t)
 • u2 = Umax.sin(ω.t-120°)
 • u3 = Umax.sin(ω.t-240°)

Súčet všetkých okamžitých napätí je vždy rovný nule.

Základné zapojenia v 3-fázovej sústave

a.) Spojenie do hviezdy (Y)

- vzniká tak, že začiatky (konce) všetkých vinutí spojíme do uzla (nulový bod) a vodič z neho vyvedený je stredný neutrálny vodič N. Konce (začiatky) vinutia spojíme so samostatnými (fázovými) vodičmi - L1, L2, L3.

Združené napätie:

US=√3.Uf=1,73 Uf

Fázové napätie: Uf=US/√3=0,58 US

b.) Spojenie 3-fázoveho vinutia do trojuholníka (Δ)

- vzniká tak, že je spojený vždy koniec jednej fázy (cievky) so začiatkom nasledujúcej fázy, takže vinutie generátora tvorí uzavretý obvod.

Fázový prúd: If=IS/√3 —>IS=√3.If=1,73 If

3-fázové spotrebiče môžeme teda v 3 vodičovej alebo 4 vodičovej sieti spojiť do Δ (trojuholníka) a do Y (hviezdy).

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 3 / Včera: 1, Doteraz: 1062

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/trojfazova_sustava.txt · Posledná úprava: 26/05/2023 05:58 od aix150