Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:ucinky_elektrickeho_prudu_na_ludsky_organizmus

Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus

Prechod el. prúdu živým organizmom vyvoláva zmeny, ktoré ohrozujú jeho funkciu. T.J. zdravie a život človeka. Najčastejšie príčiny úrazov el. prúdom sú: -nevedomosť a neznalosť možného nebezpečenstva, -nedodržiavanie predpisov a zásad bezpečnosti a hygieny práce, -podceňovanie nebezpečenstva.

K úrazu el. prúdom môže dôjsť dvojakým spôsobom:

a.)pri dotyku so živou časťou (časť el. zariadenia pod napätím)

b.)pri dotyku s neživou časťou (kostry, kryty- pod U pri priereze)

Odpor ľudského tela značne kolíše 2KΩ - 5KΩ . Za bezpečný prúd považujeme striedavý prúd do 10mA s frekvenciou 10Hz až 1kHz a jednosmerný prúd do 25mA.

Nebezpečenstvo úrazu el. prúdom možno zmenšiť aj tým, že používame ochranné izolačné rukavice, gumové prezuvky, gumové izolačné koberce a pod. Ak dôjde k úrazu el. prúdom postupujeme rýchlo a s rozvahou. Postihnutého vyslobodíme z obvodu, snažíme sa obnoviť činnosť srdca a dýchanie, privoláme lekársku pomoc, oznámime to zodpovednému pracovníkovi organizácie (firmy).

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 8, Doteraz: 2198

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/ucinky_elektrickeho_prudu_na_ludsky_organizmus.txt · Posledná úprava: 28/02/2021 14:54 od aix150