Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:uvod_do_elektrotechniky

Úvod do elektrotechniky

1.Význam, vývoj, a úlohy elektrotechniky:

Elektrotechnika je odvetvie techniky, ktoré sa zaoberá výrobou, rozvodom a spotrebou el. energie ako aj zariadeniami, ktoré sa na tieto účely používajú.

Delíme ju na:

 • Silnoprúd
 • Slaboprúd

Historický vývoj:

 • 1796 = zostrojenie el. článku (A. Volta)
 • 1820 = prvý laboratórny elektromotor (M. Faraday)
 • 1832 = elektrický telegraf (P.L.Šiling)
 • 1876 = telefón (A.G.Bell) ; =oblúková lampa (P.N.Jabločkov)
 • 1882 = prvá elektráreň (T.A.Edison)
 • 1920 = prvé pravidelné rozhlasové vysielanie
 • 1935 = prvé pravidelné televízne vysielanie
 • 1970 = vreckové kalkulátory
 • 1975 =digitálne hodinky
 • atď.

V začiatkoch vývoja elektrotechniky sa používal len jednosmerný prúd z galvanických článkov.

Neskôr sa začal používať striedavý prúd. (Najväčšie el. výkony v parných a jadrových elektrárňach.) Využitie el. energie: v domácnosti, v priemysle, v poľnohospodárstve, v doprave, a pod.

Rozvod a využitie el. prúdu sa riadi prísnymi predpismi, ktoré sú zahrnuté v štátnych normách.(STN).

Dva základné stavy el. obvodov-

 1. prúd prechádza obvodom (zatvorený)
 2. prúd neprechádza obvodom (otvorený)

Hospodárenie s el. energiou:

 • zvyšovanie účinnosti a využitia stroja
 • včasné vypínanie zariadení
 • rovnomernejšie rozloženie
 • odber el. energie

Miniaturizácia- zmenšovanie súčiastok, obvodov a celých prístrojov.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 568

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/uvod_do_elektrotechniky.txt · Posledná úprava: 27/02/2021 14:37 od aix150