Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:vyroba_elektrickej_energie

Výroba elektrickej energie

Elektrická energia EE

Schopnosť elektrického poľa konať prácu.


Tepelné elektrárne

- utajená energia paliva (uhlie, plyn, a pod.) sa premieňa spaľovaním na tepelnú energiu /napr. para), ktorá sa v parnej turbíne premení na mech. energiu. V generátore spojenom s turbínou sa premieňa mech. energia na el. energiu.

Druhy tepelných elektrárni:

 • a.) parné = kondenzačné, teplárne
 • b.) plynové
 • c.) jadrové
 • d.) dieslové
 • e.) geotermálne

Jadrové elektrárne

Tepelná energia sa získava jadrovou reakciou, ktorá môže nastať štiepením jadier atómov ťažkých prvkov (urán, plutónium), alebo zlučovaním jadier ľahkých prvkov (vodík).

Vodné elektrárne

Vodná energia je najlacnejším a samotnou prírodou sa obnovujúcim zdrojom energie.

Podľa spádu rozdeľujeme vodné elektrárne na:

 • a.) vysokotlakové so spádom vyše 100m,
 • b.) strednotlakové so spádom do 100m,
 • c.) nízkotlakové so spádom do 20m.

Podľa spôsobu prevádzky rozlišujeme vodné elektrárne:

 • a.) prietokové (riečne)
 • b.) akumulačné
 • c.) prečerpávacie

Ďalšie druhy:

 • slnečné el.,
 • veterné el.,
 • prílivové el.,
 • prúdové el.,
 • príbojové el.,
 • atď,…

Veterné elektrárne

Veterné elektrárne

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 347

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/vyroba_elektrickej_energie.txt · Posledná úprava: 28/02/2021 14:55 od aix150